Helion


Szczegóły ebooka

Display. Strategie wystawiania

Display. Strategie wystawiania


 

Display to próba szerszego spojrzenia na problematykę wystawy i wystawiania, od strony zagadnienia ekspozycji. Wraz z rosnącym – również w Polsce – zainteresowaniem uprawianiem nie tylko krytyki artystycznej i historii sztuki koncentrującej się na przedmiocie wystawienia, ale także teoretycznej refleksji wokół metod i strategii kuratorskich i ich specyfiki, a także uzależnieniami od warunków chociażby danej przestrzeni czy kontekstów teoretycznych danej instytucji, to, w jaki sposób wystawia staje się powoli kluczowym problemem. Inspirowana korporalnym myśleniem o wystawie zaproponowanym przez Miele Bal antologia pomyślana została jako swoisty przewodnik i chce pokazać interesujące nas zjawisko w bardzo różnych perspektywach. Zebrane teksty mają bardzo zróżnicowany charakter. Część to klasyczne już dla współczesnej anglosaskiej humanistyki – i dotychczas nie tłumaczone na język polski – ujęcia, dopełnione pracami polskich badaczy przedmiotu. Zgromadzony materiał został podzielony na trzy, płynnie przechodzące w siebie segmenty zorganizowane wokół poruszanej problematyki, ale także ze względu na użyte przez badaczy narzędzia i teorie często powracające w tomie w różnych konfiguracjach: O ramie, O wystawie, O ciele.

Maria Hussakowska, Ewa Małgorzata Tatar, Wstęp

O RAMIE
Donald Preziosi, Mózg ciała ziemi. Muzea i ramowanie modernizmu
Neil Cummings, Marysia Lewandowska, Od Kapitału do Entuzjazmu: praktyka wystawiennicza
Adam Budak, Christine Peters, Siatka układów/filigranowy rysunek
Donald Preziosi, Nowoczesność ponownie: muzeum jako trompe l’oeil
Reesa Greenberg, Redystrybucja wystawionego. Argument za ponownym rozważeniem przestrzeni

O WYSTAWIE
Mieke Bal, Wystawa jako film
Maria Hussakowska, Dwie wystawy
Ewa Małgorzata Tatar, Feministyczna wystawa, czyli o tym, co niemożliwe
Katy Deepwell, Feministyczne strategie i praktyki kuratorskie od lat siedemdziesiątych
Ewa Łączyńska-Widz, Permanent installation Donalda Judda.
Mumifikacja dojrzałego ciała
Kinga Rościszewska, Cyberinterwencje związane z muzealnymi witrynami internetowymi
Wojciech Szymański, Postminimalizm jako zwrot etyczny. Strategie Felixa Gonzaleza-Torres
Carol Zemel, Postmodernistyczne obrazy fantazji erotycznych i przestrzeń społeczna

O CIELE
Amelia Jones, Retoryka pozy. Hannah Wilke i radykalny narcyzm feministycznej sztuki ciała
Halina Baczewska, Rineke Dijkstra: Portrety plażowe
Dominika Baliga, Kobieta jako ready-made
Agnieszka Kwiecień, Ostentacja gestu
Karolina Kolenda, Pomiędzy filozofią a medycyną. Ciało w brytyjskiej sztuce lat dziewięćdziesiątych
Justyna Balisz, Kiedy pamięć staje się ciałem. Anselm Kiefer, Georg Baselitz – wczesne prace
Aleksandra Jach, Odgrywanie wspólnoty. Prace Piotra Uklańskiego

INDEKS NAZWISK
NOTA O PRAWACH AUTORSKICH
AUTORZY