Helion


Szczegóły ebooka

Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja

Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja

 • Rozszerzone i zaktualizowane kompendium wiedzy o dziennikarstwie i mediach
 • Obejmuje swoim zakresem historię i teorię mediów, genologię, retorykę i etykę dziennikarską, zagadnienia warsztatowe, prawo prasowe i autorskie oraz cenzurę
 • Objaśnia procesy, tendencje  i zjawiska zachodzące w świecie mediów oraz ukazuje zawód dziennikarza i jego metody pracy na tle zawodów pokrewnych (rzecznik prasowy, public relations, reklama)
 • Uwzględnia uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, prawne i technologiczne mediów oraz ich konsekwencje w komunikacji społecznej
 • Prezentowane zjawiska i zagadnienia sytuuje w szerokim kontekście cywilizacyjno-kulturowym

Od redaktorów

I. Z historii i teorii mediów

Tomasz Goban-Klas, Komunikowanie i media

Maciej Mrozowski, System medialny. Struktura i zasady działania

Zbigniew Bauer, Rozwój środków komunikowania

Zbigniew Bauer, Kalendarium rozwoju mediów

Stanisław Jędrzejewski, radio. Narodziny - ewolucja - perspektywy

Wiesław Godzic, Telewizja dla dziennikarzy - telewizja dla widzów

Marcin Jasionowicz, Internet. Medium, środowisko, społeczność

Marek Hołyński, Nowe technologie w mediach

Zbigniew Bajka, Rynek mediów w Polsce

Sylwester Dziki, Prasa regionalna i lokalna (do roku 1989)

Marek Jachimowski, regiony periodycznej komunikacji medialnej

Adam Komorowski, media za granicą

II. Genologia i retoryka dziennikarska

Zbigniew Bauer, Gatunki dziennikarskie

Jerzy Uszyński, Genologia telewizyjna

Wojciech Markiewicz, Radio - "świat z dźwięków"

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Reportaż

Zbigniew Bauer, Wywiad. Gatunek i metoda

Edward Chidziński, Felieton. Geneza i ewolucja gatunku

Walery Pisarek, Podstawy retoryki dziennikarskiej

Jerzy Bralczyk, Jacek Wasilewski, Język w mediach. Medialność języka

III. Zagadnienia warsztatu dziennikarskiego

Marian Szulc, Technologie prasy. Wybrane aspekty

Kazimierz Żórawski, Technologia programu telewizyjnego

Marek Staniewicz, Dziennikarstwo on-line

Krzysztof Mroziewicz, Korespondent zagraniczny

Henryk Pietrzak, Rzecznik prasowy w przestrzeni medialnej

IV. Konteksty dziennikarstwa

Teresa Sasińska-Klas, Dziennikarstwo - zawód czy wyzwanie?

Jarosław Flis, Public relations

Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Dokąd zmierza reklama?

Izaebla Dobosz, Prawo prasowe

Janusz Barta, Media a prawo autorskie

Tomasz Goban-Klas, Granice wolności mediów. Wolność mediów - od kogo i od czego?

Walery Pisarek, Kodeksy etyki dziennikarskiej

Noty o autorach 

 • Tytuł: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja
 • Autor: Zbigniew Bauer, Edward Chudziński
 • ISBN Ebooka: 97883-242-1021-3, 9788324210213
 • Data wydania ebooka: 2020-11-07
 • Identyfikator pozycji: e_1ukw
 • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS