Helion


Szczegóły ebooka

Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku

Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku


W niniejszej pracy autorka podejmuje jedno z ważniejszych pytań współczesnej - zwłaszcza angloamerykańskiej - feministycznej filozofii, tj. czy feminizm rozwiązuje dylematy ontologicznego ugruntowania rodzajowego podmiotu, a jeśli tak, to w jaki sposób? Szczególnie interesujących odpowiedzi na to pytanie, zdaniem autorki, udziela teoria tzw. „korporalnego feminizmu". Kwestia kobiecego podmiotu znalazła się w centrum uwagi głównie z powodu postmodernistycznej filozoficznej orientacji końca XX wieku, dekonstruującej tradycyjną koncepcję podmiotu jako fenomenu ahistorycznego, niezmiennego i esencjalistycznego. Zastosowanie dekonstrukcji w ramach feministycznej ideologii i filozofii wzbudziło jednak ostre kontrowersje. Pomimo własnych, postmodernistycznych powiązań, feminizm korporalny wydaje się w tym sporze odgrywać mediacyjną rolę, proponując „zrównoważony kompromis" pomiędzy filozofią neutralną rodzajowo, radykalnym feminizmem oraz postmodernizmem.


Ewa Hyży - były pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, wyemigrowała z Polski do USA w okresie stanu wojennego. Od ponad dziesięciu lat wykłada filozofię w college'ach i uniwersytetach w Colorado oraz feministyczną filozofię na Women Studies i Gender Studies w Denver. jest członkiem Międzynarodowej Grupy Kazimierza Dąbrowskiego, publikuje m.in. w „The Advanced Development. Ajournal on Adult Giftedness", wyd. Przez Institute for the Study of Advanced Development w Denver. Jej zainteresowania obejmują głównie etykę teoretyczną, moralną psychologię i problematykę tzw. gender studies.

Uwagi wstępne:
Cele i założenia

Wprowadzenie
Korporalny feminizm i jego założenia

Rozdział 1
Feministyczna krytyka dualizmu w tradycyjnej filozofii zachodniej

Rozdział 2
"Natura kobiety" - esencjalizm i konstrukcjonizm

Rozdział 3
Rodzaj [gender] czy różnica płciowa?

Rozdział 4
Wstęga Mobiusa

Rozdział 5
Metafizyka rodzącego ja [self]

Rozdział 6
Kłopoty z materialnością ciał

Rozdział 7
Kobiece ciała w męskiej kulturze

Rozdział 8
Dylematy korporalnego podmiotu

Wnioski końcowe

Bibliografia

Indeks nazwisk

Summary