Helion


Szczegóły ebooka

Kościelscy. Ród, fundacja, nagroda

Kościelscy. Ród, fundacja, nagroda


Wydanie jubileuszowej książki należy do zakodowanych rytuałów i dobrych manier w społeczeństwie. Może być zatem dość pustym, choć całkiem przyzwoitym gestem, czymś w rodzaju dokonanej powinności poddanej retoryce celebrowania, jeżeli nie autocelebrowania. Niewątpliwie pięćdziesięciolecie Fundacji imienia Kościelskich jest odpowiednim momentem do podkreślenia zasług, sukcesów i wagi tej instytucji w polskim krajobrazie literackim. Znajdą się prawdopodobnie mówcy i kronikarze, którzy z chęcią się podejmą tego wysiłku: chwała im i wdzięczność nasza! Wydaje się jednak ważniejsze odsłonić korzenie Fundacji, przypomnieć o najistotniejszych etapach jej rozwoju, jak i o ludziach, dzięki którym ona działała i działa dalej; naświetlić relacje w czasie półwiecza między rozwojem tej instytucji i przemianami w ogólnej sferze społeczno-kulturowej w Polsce, a szczególnie w obszarze publicznej strony życia literackiego. O tym właśnie jest niniejsza książka.

 

Wstęp

HISTORIA RODU (Wojciech Klas)

Ogończykowie i pierwsi Kościelscy

Szambelan Józef Kościelski i jego dzieci

Szambelan August i romantyczne muzy

Sefer pasza, osobny rozdział

Poeta i polityk

Mecenas i wydawca

Ostatnia męska latorośl

Fundatorka

KRONIKA NAGRODY (Jan Zieliński)

1957

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ANEKS

Jerzy Pluta, S jak socjalistyczny szpieg spiskujący samoswojo

Jerzy Pilch, Obłoki nad Czantorią

Antoni Libera, Liryki lozańskie. Wariacje na temat Jerzego Pilcha

Członkowie Rady Fundacji i Jury Nagrody Kościelskich

Laureaci Nagrody Kościelskich

Indeks nazwisk