Szczegóły ebooka

Labirynty - kładki - drogowskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza

Labirynty - kładki - drogowskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza

Maria Podraza-Kwiatkowska

Ebook

Prezentowana książka jest zbiorem tekstów powstałych (z dwoma wyjątkami) w ciągu kilku ostatnich lat. Autorka sama ocenia ten wybór jako bardziej niż dotychczasowe osobisty. Dzieje się tak dlatego, iż duża część to artykuły napisane do ksiąg jubileuszowych akademickich koleżanek i kolegów. O świecie nie tylko krajowej polonistyki przypominają dedykacje: dla Marty Wyki, Tomasza Weissa, Franciszka Ziejki, Jana Błońskiego, Jana Michalika, Brigitte Schulze, Michała Głowińskiego, Ewy Miodońskiej-Brookes, Wojciecha Gutowskiego oraz Stanisława Pigonia.

Tytułowe Labirynty – kładki – drogowskazy prowadzą czytelnika w świat Młodej Polski, ale nie tylko. Mowa jest o literackim doświadczeniu nocy od Novalisa do Kosińskiego. Wczytując się ponownie w prozę Żeromskiego, autorka szeroko bada kulturowe konteksty jego „szklanych domów”. Jest tu też propozycja lektury Żeromskiego poprzez dzieło Marcela Prousta. Rozważania intertekstualne prowadzą do zestawienia Pornografii Gombrowicza z powieścią Choderlos de Laclos. Obok tych studiów komparatystycznych autorka przedstawia interpretacje wybranych utworów poetyckich Tadeusza Micińskiego, Leopolda Staffa, Bolesława Leśmiana, Maryli Wolskiej i Marii Komornickiej. Pojawiają się portrety wybitnych humanistów (Wacław Borowy, Władysław Natanson). Książkę kończy przypomnienie rozprawy pisanej przed laty wspólnie z Jerzym Kwiatkowskim dla profesora Stanisława Pigonia.

I

Przeciw okrucieństwu

II

„Bacz, o człowiecze, co głęboka noc rzecze”. Z rozważań nad

literackim doświadczeniem nocy

Kogo przywołują młodopolskie apostrofy? Z rozważań nad

koncepcją człowieka u progu XX wieku

Od Niebieskiego Jeruzalem do szklanej Polski. Kulturowe

konteksty „szklanych domów” Żeromskiego

Czy Żeromski czytał Marcela Prousta?

Z rekwizytorni Stanisława Wyspiańskiego: latające, goniące,

chodzące trumny i ich związek z Przybyszewskim

Pornografia Witolda Gombrowicza i Niebezpieczne związki

Choderlos de Laclos. Rozważania intertekstualne

III

Misterium wschodzącego słońca Tadeusza Micińskiego.

(O wierszu Już świt...)

Potrójna teofania Leopolda Staffa. O wierszach Mój Bóg to przepaść, Noc, Zasłony 

Leopold Staff i Bolesław Leśmian, czyli o dwóch poematach tercyną

Dante – Rossetti – Maryla Wolska. Opowieść o pewnej ekfrazie

O powrotach poetów na ziemię (wokół wiersza Marii Komornickiej Pragnienie)

IV

Wacław Borowy – badacz Młodej Polski

„Czemże jesteśmy i czy wogóle jesteśmy...” O literackiej

działalności Władysława Natansona

V

Magnuszewski – Berent – Kaden. Próba analizy nurtu stylistycznego

Od autorki

Nota bibliograficzna

Indeks nazwisk

  • Tytuł: Labirynty - kładki - drogowskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza
  • Autor: Maria Podraza-Kwiatkowska
  • ISBN: 978-83-242-1530-0, 9788324215300
  • Data wydania: 2020-11-12
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1uqg
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS