Helion


Szczegóły ebooka

Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa

Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa


Rozgłośnia Polska RWE, która nadawała swoje audycje z Monachium od 3 maja 1952 do połowy 1994, docierała do słuchaczy w kraju z bogatym programem informacyjnym, edukacyjnym i kulturalnym. Około 10% oferty programowej Wolnej Europy stanowiły audycje literackie oraz bezpośrednio z literaturą związane. W Rozgłośni pracowali, bądź byli z nią związani, najwybitniejsi pisarze emigracyjni: Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Marian Hemar, Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Czesław Staszewicz i wielu innych twórców z różnych generacji. Autor książki, dziennikarz Rozgłośni w latach 1984-1994, przybliża ich twórczość antenową oraz omawia audycje literackie RWE, wskazując na ich zróżnicowany charakter. Dużo uwagi poświęca radiowemu „Teatrowi Wyobraźni”. Wskazuje także, iż audycje kulturalne i literackie wpisywały się w szerszy program ideowo-polityczny Rozgłośni, który nie sprowadzał się do „czarno-białego” ideologicznego schematyzmu. W różnych audycjach starano się kształtować wzorce obywatelskiego myślenia, ocalać samoświadomość i substancję narodową poprzez nawiązywanie do historii, tradycji, zasobów kultury.

Do książki dołączona jest płyta CD, zawierająca fragmenty słuchowisk radiowych, wypowiedzi i autoprezentacji własnej twórczości przez Kazimierza Wierzyńskiego, Józefa Łabodowskiego, Witolda Gombrowicz i kilkunastu innych pisarzy.

Konrad Witold Tatarowski – adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, współpracuje z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Autor poetyckiej książki „Światło w ciemności” (NOWA, 1992) oraz wielu szkiców z zakresu literaturoznawstwa, historii mediów, artykułów publicystycznych i krytycznoliterackich, publikowanych w wydawnictwach książkowych i czasopismach od 1974 roku (m.in. w paryskich miesięcznikach „Kultura” i „Kontakt”, nowojorskim „Nowym Dzienniku”, berlińskim „Poglądzie”). Członek zespołu redakcyjnego miesięcznika „Tygiel Kultury”. Od października 1984 do czerwca 1994 – pracownik Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium.

 

Z taśmoteki R.P. RWE - fragmenty audycji z lat 1952-1991

Od Autora

Wstęp
Happy end, czyli patrząc od końca
Badawcze cele i założenia
Ramy czasowe działalności R.P. RWE
Źródła. Audycje R.P. RWE w zasobach archiwalnych
Źródła. Audycje R.P. RWE i o niej w czasopismach i książkach
Dookreślenia terminologiczne

Rozdział I
Linia polityczno-programowa Rozgłośni Polskiej RWE
Wprowadzenie
Próba opisu - dygresja publicystyczna
Trochę historii
Linia polityczno-programowa R.P. RWE
Fazy działalności

Rozdział II
Paradoksy sytuacji komunikacyjnej
Specyfika relacji komunikacyjnej
Sytuacja nadawcy - konteksty i uwarunkowania
Przestrzeń oddziaływania RWE - zróżnicowany obraz odbiorcy

Rozdział III
Miejsce audycji literackich i przyliterackich w programie Rozgłośni Polskiej RWE
Wprowadzenie
Opis programów ramowych R.P. RWE z lat 1952-1954, 1960, 1965, 1971, 1978, 1984, 1993
Podsumowanie
Wnioski. Dygresja publicystyczna II

Rozdział IV
Pisarze zatrudnieni w Rozgłośni Polskiej RWE

Rozdział V
Pisarze w Rozgłośni Polskiej RWE - współpracownicy

Rozdział VI
Inni autorzy audycji literackich i przyliterackich

Rozdział VII
Audycje literackie w programie Rozgłośni Polskiej RWE

Rozdział VIII
Audycje przyliterackie w programie Rozgłośni Polskiej RWE

Rozdział IX
Radiowy "Twatr Wyobraźni" Rozgłośni Polskiej RWE

Rozdział X
Rozgłośnia Polska RWE jako emigracyjny ośrodek kultury

Bibliografia

INFORMACJE :