Szczegóły ebooka

Przypadki kryminalne Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym

Przypadki kryminalne Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym

Zbiorowy

Ebook

Ciemna liczba przestępstw zawiera te czyny kryminalne, którą są poza oficjalnymi
danymi na temat przestępczości. Nie zgłaszają przestępstw ofiary, które boją się zawiadomić
Policję, bo czują strach przed reakcją sprawcy. Strach działa na nie paraliżująco.
Dzieje się tak w wyniku stosowania przez sprawców różnego rodzaju przemocy, a także
gróźb i szantażu. Pokrzywdzeni obawiają się też tego, że organy ścigania nie pomogą
rozwiązać problemu, zwłaszcza jeśli już w przeszłości osoby te nie otrzymały pomocy
służb mundurowych przy zgłaszaniu naruszeń prawa. Czasami pokrzywdzeni nie
zgłaszają z powodu poczucia wstydu, braku wsparcia bliskich i wsparcia społecznego.
Nie złożą oficjalnego zawiadomienia, kiedy nie znają przepisów i procedur, a sytuacja
ich przerasta. Nie zgłaszają, kiedy uczynić tego nie mogą. Dotyczy to przestępstw
przeciwko życiu, kiedy ofiara jest osobą zaginioną, a w rzeczywistości stała się ofiarą
zabójstwa, zaś ciało sprawa ukrył. Nie może także zgłosić faktu pokrzywdzenia osoba
fizycznie do tego niezdolna z powodu działań sprawcy bądź zastraszona tak bardzo, że
nie jest zdolna do obrony.

O Autorach.................................................................................................. 9
Joanna Stojer-Polańska
Wstęp.......................................................................................................... 15
Bogdan Michalec, Danuta Piniewska-Róg, Joanna Stojer-Polańska
Strachy wymiaru sprawiedliwości................................................................ 21
I. Przestępstwa przeciwko dzieciom.......................................................... 29
Ewa Wach
Kto i dlaczego zabija dzieci?......................................................................... 31
Małgorzata Wojciechowska, Agnieszka Haś, Tomasz Rajtar
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach dzieci dotkniętych
przemocą..................................................................................................... 45
Marcin Strona, Filip Bolechała
Wybrane aspekty w sądowo-lekarskim spojrzeniu na problematykę
zabójstw dzieci............................................................................................ 61
Małgorzata Puzio-Broda
Poszukiwania zaginionych dzieci ................................................................ 75
Artur Luzar, Katarzyna Bartyńska
Bezpieczeństwo dzieci – oczko w głowie ratowników .................................. 87
Ewa Habzda-Siwek
Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom: idea czy rzeczywistość? .......... 95
II. Nierozwiązane problemy społeczne........................................................ 107
Edyta Drzazga
Kryminologia w obronie bezbronnych........................................................ 109
Grażyna Manjura-Niśkiewicz
Administracyjny tryb odebrania zwierzęcia – aspekty praktyczne................. 125
Adam Witkowicz, Rafał Skręt
Systemowo niewygodne – od ofiary do sprawcy.......................................... 143
Bogdan Lach
Problemy w tworzeniu profili psychologiczno-kryminalistycznych
zabójstw osób bezdomnych......................................................................... 157
Marcin Szewczak
Praktyka prowadzenia wywiadu z rodziną zaginionej osoby......................... 177
III. Człowiek w obliczu bezradności............................................................ 187
Maciej Rokus
Granice ludzkich możliwości, wykorzystanie nowoczesnych technologii
oraz rola biegłego w działaniach Grupy Specjalnej Płetwonurków RP.......... 189
Justyna Oettingen, Karolina Trojanowska-Strzebak
Analiza zjawiska bezbronności w przestępstwach seksualnych...................... 201
Bogdan Guziński, Klaudia Guzińska
Bezpieczeństwo osób starszych w kontekście oszustw metodą
„na wnuczka” – ujęcie psychologiczno-prawne............................................ 215
Szymon Mościcki
Niewolnictwo w czasach współczesnych ..................................................... 229
IV. O bezbronności z perspektywy reportażu, analizy przypadku
i dziennikarstwa interwencyjnego.......................................................... 237
Marek Lisowicz
Przyjaciele, którzy odchodzą na wieczną służbę…
Losy zwierząt służbowych............................................................................ 239
Paulina Wiśniewska
„Mordownia” Radysy. Dramat psów ze schroniska w Radysach
w przekazie medialnym (studium przypadku)............................................. 249
Paulina Wiśniewska
Bezbronność drzew. „Wielkie rżnięcie” w oku mediów ............................... 271
Józef Jaszowski
Bez szczęśliwego zakończenia....................................................................... 293
Rafał Tracz
Zamiast zakończenia.................................................................................... 299
Bibliografia.................................................................................................. 301

  • Tytuł: Przypadki kryminalne Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym
  • Autor: Zbiorowy
  • ISBN: 978-83-663-5362-6, 9788366353626
  • Data wydania: 2020-11-16
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1uz2
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Silva RERUM