Helion


Szczegóły ebooka

 
Kompetencje bez tajemnic. Rozwijanie kompetencji to nie czary

Kompetencje bez tajemnic. Rozwijanie kompetencji to nie czary


Dziecko niekoniecznie musi dostawać to, czego chce. Ale w szkole musi bezwzględnie dostać to, czego potrzebuje.

Szkoła powinna zapewnić młodym podopiecznym oparte na zaufaniu relacje z ludźmi, którzy w nich wierzą, wspierającą społeczność oraz wyzwania odpowiadające ich dojrzałości i zainteresowaniom, dzięki którym uczą się samodzielnego myślenia, wymiany poglądów i współdziałania. Uczniowie powinni też mieć możliwość nabywania tych kompetencji, które przygotują ich do dorosłości i życia zawodowego.

Daniel Hunziker w zrozumiały sposób wyjaśnia społeczne, psychorozwojowe i neurobiologiczne aspekty uczenia się zorientowanego na kompetencje. Przedstawia sprawdzony schemat zawierający 64 podstawowe kompetencje dla uczniów wszystkich lat obowiązkowego nauczania.

Ta książka ma dodać szkołom odwagi, żeby przyjrzały się zmianom, przemyślały je i śmiało przystąpiły do dzieła. Nie chodzi tylko o stworzenie możliwości działania dzieciom i młodzieży, lecz także nauczycielom oraz dyrekcji szkół.

„Wreszcie udane przedstawienie wszystkich tych kompetencji, o których tyle się mówi w planach nauczania i pokojach nauczycielskich”.

Prof.Gerald Hüther

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Copyright
 • Spis treści
 • Wprowadzenie
 • Część 1. Szkoła i społeczeństwo
  • 1. Czego społeczeństwo wymaga od szkoły
  • 2. Czego dzieci potrzebują od szkoły
  • 3. Co mogą sprawić nauczyciele i osoby odpowiadające za nauczanie
 • Część 2. Zorientowanie na kompetencje
  • 4. Czym właściwie jest kompetencja
  • 5. Zdobywanie wiedzy
  • 6. Ocena wiedzy i umiejętności
  • 7. Rozwijanie kompetencji
 • Część 3. Atlas kompetencji
  • 8. Kompetencje podstawowe dla dzieci do 12. roku życia
  • 9. Kompetencje podstawowe dla młodzieży
  • 10. Kompetencje nauczycieli
 • Piśmiennictwo
  • Piśmiennictwo dodatkowe
  • Linki
 • Przypisy
 • Kolofon