Helion


Szczegóły ebooka

Mariaż nauki z praktyką. Najlepsze praktyki zarządzania marketingowego w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Studia przypadków

Mariaż nauki z praktyką. Najlepsze praktyki zarządzania marketingowego w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Studia przypadków


Publikacja ta przedstawia realizację najlepszych praktyk w procesie wdrażania strategii marketingowych w wybranych firmach zagranicznych i polskich. Na tle teoretycznych rozważań dotyczących istoty, koncepcji i standardów najlepszych praktyk zobrazowane są strategie widziane okiem praktyka, teoretyka i analityka w przestrzeni zarówno rzeczywistej, jak i wirtualnej. Stąd też w przeprowadzonych analizach uwidacznia się mariaż nauki z biznesem. Przedstawione studia przypadków dotyczą różnych branż oraz przedsiębiorstw zarówno polskich, jak i zagranicznych analizowanych przez studentów, wykładowców oraz praktyków.

*

W części empirycznej pracy jako metodę badawczą wykorzystano studium przypadku. Analiza badanych przypadków była rzetelna. Autorom udało się zobrazować zjawiska dobrych praktyk w zakresie zrządzania marketingiem oraz wskazać, w jakim zakresie te praktyki mają odzwierciedlenie w teorii marketingu. Autorzy przedstawili zarówno cele marketingowe, jakie postawiły sobie opisywanie przedsiębiorstwa, jak również strategie i narzędzia marketingu wykorzystywane do realizacji tych celów. Studia pozwoliły na poznanie przypadków skrajnych, omówiono bowiem przedsiębiorstwa stosujące najlepsze praktyki w zakresie zarządzania marketingiem. Pozwoliło to na poszerzenie wiedzy związanej z zarządzaniem i marketingiem

Z recenzji dr hab. A. Żbikowskiej

Wstęp               7

 

Podziękowania              11

 

Rozdział I. Pojęcie i istota, analizy i standardy najlepszych praktyk     13

1.1. Koncepcja, definicje i standardy najlepszych praktyk           14

1.2. Koncepcje analizy i pomiaru najlepszych praktyk w marketingu      18

1.3. „Dobre praktyki” według kanonu i opracowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie    22

 

Rozdział II. Studia przypadków najlepszych praktyk zarządzania marketingiem            27

2.1. Paulina Kowara, Ilona Lipka: Realizacja strategii marketingowych na przykładzie Pepees S.A.          27

    1. Rafał Skonieczka: Uwarunkowania strategiczne wdrożenia systemu e-commerce na przykładzie nowo powstałego przedsiębiorstwa   42

2.3. Ilona Skonieczka: Wybór strategii marketingowej a źródła finansowania usług w placówce medycznej      53

2.4. Karolina Łęska, Natalia Milczarek: Blitzscaling jako strategia wzrostu platformy e-commerce na przykładzie firmy Shumee     63

2.5. Monika Morawska, Aleksandra Stefaniak, Magdalena Stolarczyk: Analityka marketingowa – wartość marki a relacje z klientami   79

    1. Martyna Rzeźnicka, Kacper Żarski: Jak budować imperium na rynku chemii budowlanej i skutecznie podtrzymywać status niekwestionowanego lidera branży? Case study Atlas sp. z o.o.        99
    2. Wioletta Fabicka: Neuromarketing w procesie pozyskiwania klientów na przykładzie działań firmy IKEA    120

2.8. Magdalena Skoneczna: Strategie marketingowe start-upów           143

    1. Justyna Dziedziela: ABB Contact Center – początek ogromnego doświadczenia i odpowiedź na każde pytanie       156