Helion


Szczegóły ebooka

W stronę interpretacji. Dwie odmienne propozycje dydaktyczne dla nauczycieli młodzieży szkolnej i akademickiej

W stronę interpretacji. Dwie odmienne propozycje dydaktyczne dla nauczycieli młodzieży szkolnej i akademickiej


Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed nauczycielem języka polskiego na każdym poziomie nauczania, a także przed nauczycielem przedmiotów literaturoznawczych w szkole wyższej, jest przygotowanie ucznia lub studenta do samodzielnego, kompetentnego i wiarygodnego interpretowania tekstów literackich. Tymczasem współczesna szkoła ma wciąż na sumieniu rozmaite grzechy uniemożliwiające realizację tego celu. Jest wśród nich między innymi wciąż pokutujące, choć tyle razy wyśmiewane założenie, że uczeń powinien odgadnąć, „co autor miał na myśli”. Nowszym grzechem jest ukierunkowanie lekcji języka polskiego na nauczanie przede wszystkim wypełniania testów zamiast czytania tekstów. Zdajemy sobie sprawę, że wynika to ze szczególnego, „testowego” zorientowania procesu edukacji, ale nie można usprawiedliwiać wymuszonych w ten sposób działań do tego stopnia, by przestać uczyć rozumienia tekstu.

Ze Wstępu

Małgorzata Kaczmarek wyrywa szkolny utwór z marazmu powtarzalnych odczytań. Przedstawia bardzo ciekawą propozycję metodyczną skierowaną nie tylko do świata akademickiego, kształtującego kadry, lecz także do praktykujących nauczycieli. Znajdziemy tu bowiem interesujące propozycje lektur komparatystycznych i nieszablonowe nawiązania ikonografie, które mogą zainspirować doświadczonych nauczycieli. Co warte podkreślenia, autorka pokazuje przebieg procesu tworzenia interpretacji. […] Maciej Szargot odnosi się wpierw do samej metody, wyjaśniając zasady postępowania, a następnie pokazuje na kilku wybranych przykładach jej użycie. Jako specjalista od literatury romantycznej buduje eksplikacje w sposób interesujący, błyskotliwy, pełny. Czyta się je z niezwykłą satysfakcją.

Z recenzji prof. dr. hab. Adama Regiewicza

Wstęp (Maciej Szargot, Małgorzata Kaczmarek)       7

 

Część I. Małgorzata Kaczmarek: Obraz a twórcza interpretacja tekstów literackich            11

 1. Wprowadzenie             13
 2. Opis metody 19
  1. Kategorie obrazów              19
  2. Bazy obrazów       22
  3. Techniki pracy z obrazem i tekstem literackim          23
   1. Grupa technik tradycyjnych   23
   2. Grupa technik innowacyjnych              26
   3. Geneza i charakterystyka technik katalizacyjnych          35
   4. Formy i etapy pracy dla technik innowacyjnych             39
  4. Wybrane zadania dydaktyczne        40
  5. Interpretacje powstałe w technikach innowacyjnych. Przykłady i komentarze 45
   1. Interpretacja powstała w technice własnej ikonografii (wariant B)            45
   2. Interpretacje powstałe w technice własnej ikonografii (wariant N)           49
   3. Interpretacje powstałe w technice prowokacji obrazem bliskim podobnym           72
   4. Interpretacje powstałe w technice prowokacji obrazem oddalonym         81
   5. Interpretacje powstałe w technice wizualizacyjnej typu I              87
   6. Interpretacje powstałe w technice profanacyjnej typu ON             100

2.5.7. Interpretacja powstała w technice profanacyjnej typu OW            114

  1. Rola i zadania animatora zajęć         116

3. Podsumowanie            119

4. Aneks             123

 

Część II. Maciej Szargot: Eksplikacje       145

1. Metoda i jej niniejsze zastosowanie        147

2. Antoni Edward Odyniec, Lunatyk           153

3. Aleksander Chodźko, Maliny    165

4. Adam Gorczyński, Pani matka. Powiastka          175

5. Roman Zmorski, Dziwy. Improwizacja  185

6. Władysław Syrokomla, Kruk. Piosnka litewska  195

7. Galeria portretów z Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego 203

 

Bibliografia       221