Helion


Szczegóły ebooka

 
Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze

Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze


Głównym bohaterem książki jest czas, czyli rzeczywistość powstawania, trwania i przemijania w swej złożonej strukturze wewnętrznej. Autorka zebrała analizy niefizykalnej, metafizycznej koncepcji czasu, jakie pojawiły się na gruncie filozofii i literatury, a w swym wywodzie wykorzystała teorie dotyczące rozumienia czasu, sformułowane przez wybitnych myślicieli i pisarzy XX wieku (Nietzschego, Bergsona, Husserla, Prousta, Wilde'a, Heideggera, Sartre'a) i epok wcześniejszych (Augustyna, Schopenhauera, Wagnera). Istotnym jest fakt, iż literatura nie jest tu traktowana jedynie jako ilustracja pewnych tez filozoficznych, lecz zajmuje równoważne miejsce z traktatami filozoficznymi, co nadaje całości pracy charakter polifoniczny.

Wstęp

Rozdział I
Zagadka czasu

Rozdział II
Przeszłość odzyskana

Rozdział III
Wieczny powrót

Rozdział IV
Południe

Rozdział V
Noc

Rozdział VI
Ucieczka od przeszłości

Zakończenie