Helion


Szczegóły ebooka

Dekada Solidarności. Łódź w latach 1980-1989

Dekada Solidarności. Łódź w latach 1980-1989


Prezentowana książka jest piątą z serii „Łódź w PRL. PRL w Łodzi”. Autorzy serii w poszczególnych tomach podejmują wysiłek ukazania kolejnych etapów funkcjonowania miasta nad Łódką w latach 1945–1989, by w sposób jak najbardziej przystępny popularyzować wiedzę o Łodzi w kontekście PRL-owskiej rzeczywistości.

 

W serii ukazały się:

Przemysław Waingertner, Czwarta stolica. Kiedy Łódź rządziła Polską (1945–1949)

Grzegorz Mnich, Stalinowska codzienność. Łódź w latach 1949–1956

Krzysztof Lesiakowski, Gomułkowska rzeczywistość. Łódź w latach 1956–1970

Witold Jarno, Gierkowska „prosperita”. Łódź w latach 1971–1980

 

W książce przedstawiono wybrane aspekty życia społeczno-politycznego i kulturalnego w Łodzi w latach osiemdziesiątych XX wieku. Scharakteryzowano „rewolucję Solidarności” oraz dynamikę rozwoju tego ruchu społecznego. Opisano trudny okres stanu wojennego i jego konsekwencje dla życia codziennego łodzian. Podkreślono rolę, jaką odegrał Kościół katolicki w „dekadzie Solidarności”. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z życiem kulturalnym Łodzi – jego nurtem oficjalnym i niezależnym.

Prezentowana publikacja może być ciekawa nie tylko dla osób, które pamiętają lata osiemdziesiąte, lecz także dla zainteresowanych historią PRL, a zwłaszcza jej okresem schyłkowym.

Wykaz ważniejszych skrótów    9

 

Wstęp  13

 

Rozdział I. Łódzki sierpień          19

Jak się staje, to się dostaje         21

Tramwajarze dają przykład        24

Kto nie staje, nie dostaje            26

 

Rozdział II. Związek zawodowy czy ruch społeczny?      29

Rejestracja         31

Obiecujące początki       34

Związkowa prasa             39

Przeciw władzy                42

Wybory związkowe        44

„Marsz głodowy”            46

Narastający kryzys          50

 

Rozdział III. Solidarnościowa rewolucja               57

Roszady w strukturach władzy  59

Zmiany, zmiany...            61

Ferment na wyższych uczelniach             64

„Solidarne czekanie”     70

Strajk studencki               75

 

Rozdział IV. 13 Grudnia...            79

„Wojna z narodem”       81

Pierwsze próby oporu  86

Fala represji       92

Pomoc dla represjonowanych  95

 

Rozdział V. Barwy oporu             97

Formy protestów            99

Próby konsolidacji          101

Prasa podziemna            102

Satyra przeciw „wojnie”              113

 

Rozdział VI. Złudna normalizacja             119

Władza w rękach „triumwiratu”               121

Zmiany we władzach lokalnych 122

Pozorna stabilizacja        124

Czystki w prasie               125

Weryfikacja kadr w oświacie i na wyższych uczelniach   129

Nowy porządek               130

Protesty uliczne               132

Postawy społeczne        138

 

Rozdział VII. Inicjatywy władz stanu wojennego             141

Łódzki „Renesans”          143

„Grupa Ozimka” i jej „Warianty”              146

MKO – pod kontrolą MSW i SB  148

 

Rozdział VIII. W podziemiu nie tylko solidarnościowym             151

Regionalna Komisja Wykonawcza           153

Nowe podziały w łódzkim podziemiu „solidarnościowym”          156

Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)              162

Łódzka organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej              165

Solidarność Walcząca     166

Federacja Młodzieży Walczącej               168

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)             170

 

Rozdział IX. W dekadzie zastoju              173

Większy obszar – mniej mieszkańców   175

Społeczność łódzka w latach osiemdziesiątych 177

W kręgu władzy               178

Jak żyli łodzianie              180

 

Rozdział X. Działo się w Łodzi   183

Katastrofy na Retkini     185

Pierwszy polski „Oskar”               188

„Niewolnica Isaura”       189

Ojciec Święty w Łodzi    191

Pierwsze Targi „Interfashion”    197

„Imieniny Pietryny”       200

Tragiczny wypadek w ZPB im. Harnama                203

 

Rozdział XI. Miasto w budowie                205

„Pomnik każdej z naszych matek”           207

Niespełnione projekty 211

Większe inwestycje       212

Na nowych osiedlach    214

 

Rozdział XII. Życie kulturalne – nurt oficjalny i niezależny         221

Panorama łódzkich placówek kultury    223

Bojkot artystów               228

Kultura niezależna          230

Galeria Działań Maniakalnych    235

Niezależny ruch wydawniczy     241

 

Rozdział XIII. Łódź sportowa      249

Czas stagnacji czy sukcesów?    251

Lata chwały Widzewa    251

Sukcesy drużynowe i indywidualne        257

Plebiscyty na najlepszego sportowca    262

 

Rozdział XIV. Wokół okrągłego stołu i czerwcowych wyborów 263

U progu przełomu          265

„Poziomki” na rzecz jedności     271

Kampania wyborcza       272

 

Rozdział XV. Wybory ... i po wyborach 281

Roszady personalne w instancji łódzkiej PZPR   283

„Wakat” na stanowisku prezydenta miasta        285

Na drodze do jedności w „Solidarności”               289

 

Zakończenie      293

Bibliografia         297

Indeks osobowy              303

Spis fotografii    319