Helion


Szczegóły ebooka

Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka

Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka


Książka ta jest próbą zbudowania takiej interpretacji wczesnego pisarstwa Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka, która byłaby w stanie jednocześnie zdać relację z pewnego momentu historycznego oraz wyznaczyć istotną linię przemian polskiej poezji współczesnej. Stanowi ona także próbę (wstępnego) wypracowania koncepcji późnego modernizmu jako poręcznego konceptu historycznoliterackiego. Wreszcie – stara się przetestować pewien język interpretacji modernistycznej poezji, którego punktów inicjalnych szukać by można w (paradoksalnym) uścisku amerykańskiej dekonstrukcji i rosyjskiego formalizmu. Moment lingwistyczny jest jednak – niezależnie od mniej lub bardziej doraźnych celów mu towarzyszących – nade wszystko relacją z pewnego „rodzinnego romansu”. Drogi wiodące od tekstu do tekstu, ścieżki – z czasem mocno już zarośnięte i słabo czytelne – prowadzące od wiersza do wiersza stanowią dla mnie w tej książce podstawową przestrzeń interpretacyjnego (zarazem) trudu i przyjemności. (ze Wstępu)

Wstęp

Pomiędzy teorią a praktyką

Rozdział I

Moment lingwistyczny a doświadczenie auratyczne

Lingwizm – (re)interpretacje

Co jeśli modernizm nie umarł?

Moment nowatorski a poetyki późnego modernizmu

Gra z językiem

Rozdział II

Nowofalowa poezja lingwistyczna – termin krytycznoliteracki

Czy możliwy jest termin krytycznoliteracki?

Kapryśnie, przypadkowo, nieporządnie. Termin Janusza Sławińskiego

Ruch interpretacji. Projekty poezji lingwistycznej Stanisława

Barańczaka i Ryszarda Krynickiego

Termin obiegowy „Pozwolili się upupić przez słowo”

Rozdział III

„Gry «[roz]kojarzeń»”. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego

„Nadrabianie zaległości”

Lingwistyczność poezji. Projekt poetyckiego wykraczania

Jak powstaje [wiersz]

Nasz specjalny wysłannik

Zabawa językowa

to, nic

Rozdział IV

Gęstwina. O wczesnym pisarstwie Stanisława Barańczaka

Lingwistyczny doktryner?

Forma zagęszczona. Projekt poetyckiego porządkowania

rzeczywistości

W celi tej, gdzie dążenie celem

Papier i popiół, dwa sprzeczne zeznania

N.N. zaczyna zadawać sobie pytania

Daję ci słowo, że nie ma mowy

„Purenonsense’owy dowcip”

Zakończenie

Pomiędzy praktyką a teorią

Appendix

Ramy konceptu. Na marginesie wiersza stukpuk

Ryszarda Krynickiego

Zwodnicza prostota. Na marginesie wiersza Południe

Stanisława Barańczaka

Poezja lingwistyczna? O tym, jak czytano komponent

lingwistyczny w poezji Andrzeja Sosnowskiego

Nowe dykcje. Na marginesie Bólu tabuli Joanny Mueller,

peiperosów Marii Cyranowicz i wiersza Czym mógłby być

Piotra Sommera

Bibliografia

Bibliografia podmiotowa

Bibliografia przedmiotowa

Bibliografia ogólna

Nota

Indeks nazwisk