Helion


Szczegóły ebooka

Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych

Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych


Czy przedstawiciel jakiegoś zawodu - lekarz, prawnik, polityk - ma nieraz moralne prawo, a może wręcz obowiązek robić coś, czego nie powinien robić, gdyby nie wykonywał swojego zawodu? Czy moralność zawodowa i moralność powszechna mogą się różnić lub nawet  być ze sobą w konflikcie? - Tego centralnego pytania dotyczy zarówno napisane przez autora tego tomu studium W sprawie odrębności etyk zawodowych, jak i zamieszczony w nim wybór godnych uwagi tekstów z ogólnej teorii etyk zawodowych, a także z etyki medycznej, etyki prawniczej i etyki w polityce.

CZĘŚĆ I

Włodzimierz Galewicz, W sprawie odrębności etyk zawodowych

O niezgodnościach systemów moralnych

Deontologiczne kategorie czynów

Kodeksualne niezgodności systemów moralnych

Konstytutywne niezgodności systemów moralnych

Spór o pozycję moralności zawodowej

O moralności zawodowej

Moralność zawodowa i moralność ogólna

Dwa typy profesjonalnego partykularyzmu

Uzasadnienie profesjonalnego partykularyzmu czynów

Dwa pojęcia moralności powszechnej

Moralność powszechna a moralność profesjonalna

Partykularyzm czynów a dwustopniowe uzasadnianie sądów etycznych

Uzasadnienie profesjonalnego partykularyzmu sądów

O moralnym relatywizmie sądów

O właściwej moralności profesjonalnej

Spór o wewnętrzną moralność medycyny

W obronie hipokratejskiej etyki lekarskiej

 

CZĘŚĆ II: WYBÓR TEKSTÓW

 

Z ogólnej teorii etyk zawodowych

John Rawls, Dwa pojęcia reguł

Benjamin Freedman, Metaetyka moralności zawodowej

Alan Gewirth, Etyka zawodowa: teza o jej odrębności

Judith A. Andre, Moralność ról jako złożony przypadek zwyczajnej moralności

David Luban, Etyka zawodowa

Z etyki prawniczej

Monroe H. Freedman, Odpowiedzialność zawodowa obrońcy w sprawach karnych: trzy najtrudniejsze pytania

Richard A. Wasserstrom, Adwokaci jako profesjonaliści: kilka zagadnień moralnych

Monroe H. Freedman, Gdzie zakopano zwłoki: system kontradyktoryjny i obowiązek zachowania tajemnicy

Z etyki medycznej

Willard Gaylin, Skąd w tak porządnym czasopiśmie wziął się afisz FBI?

Robert M. Veatch, Zawodowa etyka medyczna: fundament jej zasad

Edmund D. Pellegrino, Zewnętrzne i wewnętrzne cele medycyny: jak je zdefiniować?

Gerald Dworkin, Pacjenci i więźniowie – etyka śmiertelnego zastrzyku

David Silver, Śmiertelny zastrzyk, autonomia i właściwe cele medycyny

Michael L. Gross, Lekarze w przyzwoitym społeczeństwie

Z etyki w polityce

Michael Walzer, Działalność polityczna: problem brudnych rąk

Bernard Williams, Polityka i charakter moralny

Kai Nielsen, Nie istnieje dylemat brudnych rąk

 

Indeks nazwisk

Noty o autorach