Helion


Szczegóły ebooka

Nastrajanie pamięci. Artykulacja doświadczenia w poezji Jerzego Ficowskiego

Nastrajanie pamięci. Artykulacja doświadczenia w poezji Jerzego Ficowskiego


Jerzy Ficowski (1924-2006), znany między innymi jako tłumacz, schulzolog czy badacz kultury romskiej, był jednak przede wszystkim autorem pierwszorzędnej artystycznie, choć nieco zapoznanej poezji. Nastrajanie pamięci. Artykulacja doświadczenia w poezji Jerzego Ficowskiego jest pierwszą książkową publikacją poświęconą w całości jego twórczości poetyckiej. Kluczem do lektury poezji Ficowskiego jest w niej kontekst filozoficzny, antropologiczny i literaturoznawczy, jaki stanowią przemiany pojmowania doświadczenia w humanistyce, a zwłaszcza kryzys doświadczenia w dobie nowoczesności oraz zwrot doświadczeniowy w literaturoznawstwie. Praca ukazuje centralną rolę ekwiwalentyzacji doświadczenia, zwłaszcza zmysłowego i pamięciowego, w badanej poezji. Obszernej analizie poddany jest w niej unikalny projekt poetycki Ficowskiego – tom Odczytanie popiołów, próba oddania traumatycznego doświadczenia ofiar Zagłady. Umieszczenie go na tle dyskusji o wyrażalności Holokaustu pozwala na omówienie pozycji podmiotu-świadka, który stara się dać wyraz nie tylko własnemu doświadczeniu, ale i, wiedziony etycznym zobowiązaniem stawiania oporu niepamięci, zbliżyć się do przeżycia milczącego Innego. Równocześnie podkreślone zostają swoiste zdobycze poetyckie Ficowskiego, charakterystyczne motywy i metafory wyrażające i reaktywujące pamięć, przede wszystkim figury pisma i śladu. W ostatniej części pracy omówione są dwa ostatnie tomy Ficowskiego – wyjątkowe świadectwo intensyfikacji aktywności twórczej w ostatnim okresie życia poety, przetwarzające charakterystyczne dla późnej poezji motywy starości i pożegnania.

I. Doświadczeniowy wymiar poezji

Doświadczenie w historii filozofii

Kryzys doświadczenia i zwrot doświadczeniowy

Literatura i doświadczenie

Doświadczenie jako temat poezji

 

II. Doświadczenie Zagłady. Poezja z pozycji świadka

Problem wyrażalności Zagłady

Przedstawianie Zagłady i literatura

Świadectwo jako zadanie poezji

Świadectwo własnego doświadczenia - postawa podmiotu

Świadectwo doświadczenia Innego

 

III. Realizacja świadectwa - poetyckie figury pamięci

Pamięć

Ślad i pismo

Ślady w popiele

Ślady w przyrodzie

Realia i rekwizyty pamięci

Głos i język

 

IV. Późna poezja Jerzego Ficowskiego

Zjawisko twórczości późnej

Przeszłość i pamięć

Starość poety

Antypodsumowania i quasi-testamenty