Helion


Szczegóły ebooka

Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce

Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce


 

W ciągu stu trzydziestu lat od powstania Krypty Zasłużonych na Skałce złożono w niej doczesne szczątki trzynastu Wielkich Polaków: Jana Długosza, Wincentego Pola, Lucjana Siemieńskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenartowicza, Adama Asnyka, Henryka Siemiradzkiego, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Karola Szymanowskiego, Ludwika Solskiego, Tadeusza Banachiewicza i Czesława Miłosza. W 1989 roku, nawiązując do tradycji Opactwa Westminsterskiego, w Krypcie Zasłużonych umieszczono tablicę upamiętniającą Aleksandra Brücknera, wielkiego filologa i badacza kultury polskiej, zaś w 2004 roku – tablicę poświęconą Karolinie Lanckorońskiej, znakomitej uczonej, a zarazem mecenasowi polskiej kultury. Książka  składa się z dwóch części. W pierwszej znalazły się rozprawy o historii Skałki, o życiu i działalności na Skałce OO. Paulinów, wreszcie o okolicznościach powstania Krypty Zasłużonych. Druga, zasadnicza część książki, zawiera piętnaście sylwetek tych „nieśmiertelnych”, których uczczono w „skałecznym” sanktuarium narodowym poprzez złożenie w Krypcie ich prochów lub też – przez umieszczenie tam poświęconych im tablic. 

Franciszek Ziejka, Przedmowa

 

Część I

Skałka, jej dzieje, jej przyszłość

 

Andrzej Napiórkowski OSPPE, Z dziejów Skałki

Maria Krasnowolska, Irena Kmietowicz-Drathowa, Krakowska Skałka: topografia i zabudowa

Józef Lepiarczyk, Wiadomości źródłowe do dziejów budowy i urządzenia barokowego kościoła na Skałce w Krakowie

Franciszek Ziejka, Powstanie Krypty Zasłużonych na Skałce

 

Część II

Nieśmiertelni

 

Jerzy Wyrozumski, Jan Długosz (1415–19 V 1480)

Franciszek Ziejka, Wincenty Pol (1807–1872)

Tadeusz Budrewicz, Lucjan Siemieński (1807–1877)

Stanisław Burkot, Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887)

Andrzej Gurbiel, Teofil Lenartowicz (1822–1893)

Władysław Stróżewski, Adam Asnyk (1838–1897) 

Maria Poprzęcka, Henryk Siemiradzki (1843–1902) 

Maria Prussak, Stanisław Wyspiański (1869–1907) 

Tadeusz Zygmunt Bednarski, Jacek Malczewski (1854–1929) 

Teresa Chylińska, Karol Szymanowski (1882–1937) 

Jacek Popiel, Ludwik Solski (1855–1954) 

Jan Mietelski, Tadeusz Julian Banachiewicz (1882–1954) 

Marta Wyka, Czesław Miłosz (1911–2004)

Andrzej Borowski, Aleksander Brückner (1856–1939)

Jerzy Wyrozumski, Karolina Lanckorońska (11 VIII 1898–25 VIII 2002)

 

Indeks nazwisk