Szczegóły ebooka

Microsoft SQL Server 2012. Podstawy języka T-SQL

Microsoft SQL Server 2012. Podstawy języka T-SQL

Ben-Gan Itzik

Ebook

Microsoft SQL Server 2012 Podstawy języka T-SQL Poznaj działanie T-SQL i buduj lepsze zapytania Opanuj podstawy języka Transact-SQL projektuj własny kod zapytań i modyfikowania danych w systemie Microsoft SQL ­Server 2012. Ekspert w dziedzinie SQL Server wyjaśnia koncepcje działania mechanizmów zapytań i programowania w języku T-SQL, a ćwiczenia zamieszczone w każdym rozdziale pozwalają dobrze przyswoić poznaną wiedzę. Po zrozumieniu wewnętrznej logiki języka T-SQL szybko nauczysz się konstruowania sprawnego kodu niezależnie od tego, czy jesteś programistą, czy administratorem bazy danych. Dowiedz się jak: Korzystać z najlepszych rozwiązań programistycznych specyficznych dla T-SQL Tworzyć tabele baz danych i definiować integralność danych Konstruować kwerendy wielu tabel przy użyciu złączeń i podkwerend Upraszczać kod i ułatwiać jego utrzymywanie za pomocą wyrażeń tablicowych Implementować strategie modyfikowania danych związane z wstawieniem, aktualizacjami, usuwaniem i scalaniem danych Korzystać z zaawansowanych rozwiązań, takich jak funkcje okien, przestawianie danych czy zbiory grupujące Kontrolować spójność danych przy użyciu poziomów izolacji oraz opanować metody eliminowania zakleszczeń i blokowań Przenieść język T-SQL na wyższy poziom przy użyciu obiektów programowalnych O autorze Itzik Ben-Gan, Microsoft MVP w dziedzinie SQL Server od 1999 roku, jest współzałoży-cielem firmy SolidQ, która dostarcza usługi konsultingowe i szkoleniowe w zakresie zarzą-dzania danymi przy użyciu produktów firmy Microsoft. Jest autorem wielu artykułów opu-blikowanych w magazynie SQL Server Pro. Pełni funkcję prelegenta na różnych konferencjach branżowych, takich jak Microsoft TechEd, DevTeach, PASS czy SQL Server Connections.

  • Tytuł: Microsoft SQL Server 2012. Podstawy języka T-SQL
  • Autor: Ben-Gan Itzik
  • ISBN: 978-83-754-1294-9, 9788375412949
  • Data wydania: 2020-11-19
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1vhs
  • Wydawca: Promise