Helion


Ben-Gan Itzik

Microsoft SQL Server 2008 od środka Programowanie w języku T-SQL
Microsoft SQL Server 2012. Podstawy języka T-SQL