Helion


Ben-Gan Itzik

Microsoft SQL Server 2008 od środka Programowanie w języku T-SQL
Microsoft SQL Server 2012. Optymalizacja kwerend T-SQL przy użyciu funkcji okna
Funkcje okna w języku T-SQL dla SQL Server 2019
Zapytania w języku T-SQL w Microsoft SQL Server 2014 i SQL Server 2012
Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database