Helion


Szczegóły ebooka

Obrona modernizmu

Obrona modernizmu


Teksty Greenberga nie były dotąd publikowane w przekładzie na język polski, poza jednym esejem Awangarda i kicz, który ukazał się w wydawanym przez paryską Kulturę tomie Kultura masowa (1959), zredagowanym przez Czesława Miłosza. Prezentowany tu wybór ukazuje Greenberga jako estetyka i filozofa sztuki, a nie krytyka czy historyka sztuki.

Clement Greenberg (1909-1994) uważany jest za jednego z największych i najbardziej wpływowych krytyków amerykańskich drugiej połowy XX wieku. Jest autorem teorii, która w znaczący sposób wpłynęła na myślenie o sztuce w połowie ubiegłego stulecia i wywołała ostry sprzeciw w ostatnich trzech dekadach minionego wieku. Zrozumienie postmodernistycznych dyskusji, przynajmniej w sztukach plastycznych, wydaje się niemożliwe bez znajomości poglądów Greenberga.

Grzegorz Dziamski, Clement Greenberg: obrona modernizmu

Awangarda

Awangarda i kicz
Awangardowe postawy: nowa sztuka w latach sześćdziesiątych
Antyawangarda

Malarstwo modernistyczne

Malarstwo modernistyczne
Potrzeba „formalizmu”
Początki modernizmu
Nowoczesność i ponowoczesność

Abstrakcja

„Kryzys” sztuki abstrakcyjnej
Pomalarska abstrakcja
Wpływy Matisse’a

Smak

Stan krytyki
Konwencja i inwencja
Element niespodzianki
Czy smak może być obiektywny?
Język estetycznego dyskursu
Swobodne dywagacje