Helion


Szczegóły ebooka

Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych

Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych


Książka niniejsza jest wprowadzeniem do badań w dziedzinie komunikacji internetowej oraz wpływu tej komunikacji na utrzymywanie języków mniejszościowych. Zawiera zatem przegląd współczesnej literatury, prezentuje oryginalne badania stanowiące wkład do literatury światowej oraz zawiera syntezę tych badań i wskazówki dla przyszłych badaczy lub studentów interesujących się tą problematyką. Niektóre wskazówki mogą być również przydatne dla rodziców wychowujących dzieci w środowiskach wielojęzycznych oraz dla nauczycieli języków mniejszościowych. Analiza tekstów elektronicznych produkowanych przez emigrantów może również służyć do zrozumienia zjawisk migracji, w taki sam sposób, jak analiza listów pisanych przez emigrantów służyła przez wiele lat do zgłębiania wiedzy na ten temat.

 

Wprowadzenie od Redaktora Serii

Wstęp

Rozdział I

Znaczenie elektronicznych komunikatorów dla języków mniejszościowych

Robert Dębski

Rozdział 2

Witryny internetowe Polaków mieszkających za granicą

Robert Dębski

Rozdział 3

Użycie Internetu w języku polskim przez Polaków mieszkających w Melbourne

Michael Fitzgerald i Robert Dębski

Rozdział 4

Użycie elektronicznych komunikatorów w języku arabskim przez mniejszości etniczne w Melbourne

Abdul Al-Asmari i Robert Dębski

Rozdział 5

Język irlandzki w komunikacji elektronicznej: badania dzieci w trzech sytuacjach językowych

Aisling Fleming i Robert Dębski 

Rozdział 6

Wpływ procesora tekstów na produkcję znaków kanji przez bilingwistów japońsko-angielskich

Ayumi Sato i Robert Dębski

Rozdział 7

Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia: kierunki i narzędzia badań

Robert Dębski

Bibliografia

Dodatki

Dodatek A: Arkusz do kodowania danych użytych w projekcie "The Internet in Support of Community Languages - Web sites created by Poles living abroad" (Rozdział 2)

Dodatek B: Pytania użyte w wywiadzie z działaczami społeczności arabskojęzycznej w Melbourne (Rozdział 4)

Dodatek C: Jeden z kwestionariuszy użyty w projekcie "Attitudes to and usage of Irish in media and network communications by schoolchldren from three linguistic backgrounds in Ireland" (Rozdział 5)

Dodatek D: Przykład aplikacji do Komitetu ds. Etyki Badań z Udziałem Ludzi (Rodział 5)

Dodatek E: Niespecjalistyczny opis badań przygotowany dla uczniów szkół średnich z regionu Kerry w Irlandii (Rozdział 5)

Dodatek F: Przykład pozwolenia na prowadzenie badań (Rozdział 5)