Helion


Szczegóły ebooka

Odsłonięcie. Epistemologiczne podstawy filozofii języka religijnego w poglądach Iana T. Ramseya

Odsłonięcie. Epistemologiczne podstawy filozofii języka religijnego w poglądach Iana T. Ramseya


„Odsłonięcie” jest systematyczną rekonstrukcją koncepcji doświadczenia zawartej w pismach Iana T. Ramseya, oxfordzkiego myśliciela, który w środowisku filozofii analitycznej bronił poznawczej wartości języka religijnego. Tytułowe „odsłonięcie” jest kluczowym pojęciem tej koncepcji, określającym składnik każdego, nie tylko religijnego, doświadczenia. Jest on źródłem rozróżnienia wrażeń i pojęć, i jednocześnie świadectwem tego, że pojęcia są strukturami wywodzącymi się z treści doświadczenia, a za pośrednictwem zjawisk poznajemy rzeczy. Na gruncie tej koncepcji język religijny, choć niepozbawiony tajemnicy, jest zakorzeniony w doświadczeniu w analogiczny sposób jak język potoczny i naukowy.

Wstęp

 

Rozdział I

Odsłonięcie w strukturze doświadczenia

Odsłonięcie i jego przedmiot

Jaki empiryzm?

Projekt rozszerzonego empiryzmu

Podmiot i przedmiot doświadczenia

Przygodność poznania

 

Rozdział II

Na tropach rozszerzonego empiryzmu Locke.

Racjonalność wiary bez idei wrodzonych Berkeley i Bradley.

Pojęcia wobec bogactwa doświadczenia bezpośredniego

Współczesny empiryzm. Mit danych zmysłowych

 

Rozdział III

Zaangażowane poznanie

Przeciw naiwnemu empiryzmowi

Niewiernie wobec rzeczy

Fakt jako interpretacja

Przeciw naiwnemu realizmowi

Podmiot odnajduje siebie

Obiektywność wiedzy osobowej

 

Rozdział IV

Język religijnego odsłonięcia

Odniesienie słowa „Bóg”

Logika języka religijnego

 

Zakończenie

Bibliografia

Indeks nazwisk