Helion


Szczegóły ebooka

Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych

Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych


Opowiadać dalej... (Zofia Mitosek)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
INNY / ETYKA
Manfred Schmeling  Opowiadanie o konfrontacji:
Inny w narracji współczesnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Małgorzata Czermińska  „Punkt widzenia” jako kategoria
antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej  . . . . 27
Jan Kordys  Sekret i kłamstwo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Jean Bessiere  Etyczne implikacje opowiadania  . . . . . . . . 65
Ewa Kraskowska  Wielka narracja kobieca.
Rozdział I: od Wollstonecraft do Woolf  . . . . . . . . . . . . . .79
Stanisław Jaworski  Co się mieści pod maskami  . . . . . . . .97
NARRATOLOGIA
Jerzy Trzebiński  Narracyjne myślenie o innym człowieku  . 111
Bogdan Owczarek  Dwa porządki opowiadania  . . . . . . . . .131
Danuta Ulicka  Narracyjna i nienarracyjna koncepcja
dyskursu literaturoznawczego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
John Neubauer  Czy zachodnia teoria opowiadania ma
uniwersalne zastosowanie?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Przemysław Pietrzak  Opowiadanie w opowiadaniu.
Mise en abyme a narratologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Michał Mrugalski  O ślepej plamce w oku mitologa  . . . . . .197
NIE TYLKO LITERARURA
Michel Morel  Od wiadomości prasowych po opowiadanie
literackie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Olga Dawidowicz−Chymkowska  Tożsamość i zmiana. Analiza
narracji w brulionach Fantomów Kuncewiczowej  . . . . . . . . .235
Ewa Szczęsna  Narracja jako chwyt tekstowy  . . . . . . . . . . .251
Anna Wieczorkiewicz  Jeść jak tubylcy. Fragmenty
mitologii turystycznej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
GATUNKI / KATEGORIE
Nina Braginska  Opowiadanie / narracja jako produkt
uboczny egzegezy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
Piotr Salwa  Dawna nowela włoska – tradycja przekazu
ustnego a tekst pisany  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Anna Łebkowska  Narracja biograficzna w fikcji  . . . . . . . . .315
Grzegorz Grochowski  Narracja, gatunek, znaczenie  . . . . . .333
Krystyna Ruta−Rutkowska  Opowiadanie w dramacie  . . . . .355
Teresa Dobrzyńska  Opowiadanie i wiersz.
O użyciu form wierszowych w utworach narracyjnych  . . . . . . 373
Witold Sadowski  Wiersz wolny wobec opowiadania  . . . . . . 389
Jarosław Płuciennik  Opowieści według Marka Turnera
a empatia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Joanna Ślósarska  Pokonać strach – aksjologiczne
nacechowanie ram i planów w opowiadaniach
J.R.R. Tolkiena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421
Zofia Mitosek  Opowiadanie i ironia  . . . . . . . . . . . . . . . . .431
Indeks osób  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  449