Helion


Szczegóły ebooka

Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka

Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka


Niemiecka pamięć jest szczególna, gdyż wyrasta z konieczności dokonania rozrachunku z wyjątkowo trudną przeszłością. Żyjemy dziś w czasach, gdy świadków największej katastrofy XX wieku jest coraz mniej. Niezbędne jest więc poszukiwanie sposobów uwolnienia pamięci od jednostkowego spojrzenia i wpisania jej w kontekst kulturowy. W oparciu o różne podejścia i metodologie próby takie podejmują: Jan i Aleida Assmannowie, Harald Welzer, Astrid Erll, Birgit Neumann, Günter Butzer, Renete Lachmann, Jörn Rüsen i Andreas Huyssen. Przekraczają oni granice dyscyplin, zakreślają nowe obszary badawcze i pokazują, że pamięć jest jednym z najbardziej fascynujących pojęć współczesnej humanistyki.

 

Podziękowania

Magdalena Saryusz-Wolska, Wprowadzenie

Harald Welzer, Materiał, z którego zbudowane są biografie

Jan Assmann, Kultura pamięci

Aleida Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej

Aleida Assmann, 1998 – Między historią a pamięcią

Magdalena Saryusz-Wolska, Literatura i pamięć. Uwagi wstępne

Günter Butzer , Metaforyka pamięci

Astrid Erll, Literatura jako medium pamięci zbiorowej

Birgit Neumann, Literatura, pamięć, tożsamość

Renate Lachmann, Mnemotechnika i symulakrum

Magdalena Saryusz-Wolska, Współczesne problemy niemieckiej pamięci

zbiorowej i kulturowej. Studia przypadków

Aleida Assmann, Pięć strategii wypierania ze świadomości

Harald Welzer, Sabine Moller, Karoline Tschuggnall, „Dziadek nie był nazistą”.

Narodowy socjalizm i Holokaust w pamięci rodzinnej

Jörn Rüsen, Pamięć o Holokauście a tożsamość niemiecka

Andreas Huyssen, Berlińskie pustki

Andreas Huyssen, Po wojnie: Berlin jako palimpsest

O autorach

Indeks nazwisk

Nota bibliograficzna