Helion


Szczegóły ebooka

Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii

Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii


Studia nad mniejszościami seksualnymi prowadzone z pozycji niehomofobicznych i związana z nimi teoria queer rozwijają się dynamicznie od początku lat 90. Od kilku lat obecne są także w Polsce. W najnowszej książce poświęconej kulturze odmieńców autorzy podjęli polityczną i kulturową dyskusję nad różnymi uwarunkowaniami zjawiska homoseksualizmu w kontekście lokalnym. Na niniejszy tom składają się teksty zróżnicowane pod względem reprezentowanych dyscyplin naukowych, metodologii i punktów widzenia, mające zarówno charakter ogólny, jak i przedstawiające szczegółowe badania z zakresu socjologii. Interdyscyplinarny charakter całości i pozwolił na zaprezentowanie omawianych zjawisk kulturowych i społecznych w zróżnicowanych i wzajemnie oświetlających się aspektach.

Tomasz Basiuk/Dominika Ferens/Tomasz Sikora
Wstęp

Monika Baer
W kręgu wykluczeń. Antropologiczne refleksje nad kategoriami tożsamości w narracjach gender studies

Jacek Kochanowski
Wszyscy jesteśmy odmieńcami. Przyczynki do społecznej teorii queer

Artur Krasicki
Homoseksualiści w Polsce. Przyczynki do społecznej teorii queer

Katarzyna Bojarska-Nowaczyk
"Przegięte ciotki niemile widziane" - o homofobii gejów i lesbijek

Kamil Orłowski
Świątynie sodomy, albo w kim się objawia boża miłość

Robert Kowalczyk/Maja Mirocha/Tomasz Potaczek
Stereotypy a orientacja seksualna. Obraz "typowego" geja i lesbijki w oczach młodych mężczyzn

Jolanta Klimczak-Ziółek
Queer w zwierciadle polskich mass mediów

Iza Desperak
Homofobia, czyli dwugłos o prawach gejów i lesbijek na łamach "Gazety Wyborczej"

Anna Gruszczyńska
Jak to robią lesbijki w sieci. Zadymiony pokój i ucieczka od branży

Joanna Mizielińska
Pomiędzy pomiotem a przedmiotem... O mistyfikacjach i nieobecności miłości między kobietami w kulturze

Małgorzata Sadowska/Bartosz Żurawiecki
Barwy ochronne, czyli kino seksualnego niepokoju

Izabela Kowalczyk
Odmieniec zawłaszczony. Rozważania wokół obrazu Dziewica Orleańska (1866) Jana Matejki

Paweł Leszkowicz
Performance pożądania. Po nitce do kłębka, czyli erotyka Krzysztofa Junga

Błażej Warkocki
szczeliny tożsamości. Męski podmiot i jego Inny w prozie Andrzeja Stasiuka

Anna Czarnowus
Pożądanie olbrzyma: o wątku homoerotycznym w starofrancuskim romansie Lancelot

Przemysław Pilarski
Obsesje Dyckiego. Homoseksualność na tle pozostałych problemów tożsamościowych bohatera wierczy autora Przewodnika dla bezdomnych

Marzena Lizurej
Dyskretny urok karnawału