Helion


Szczegóły ebooka

Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami

Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami


 

Użyta w tomie formuła „pisarstwa pomiędzy” zakłada istnienie dość stabilnego kontekstu historycznoliterackiego, teoretycznego i metodologicznego. Po pierwsze: punktem odniesienia czyni dwudziestolecie międzywojenne, po drugie: umowny przełom 1989 roku. Nietrudno zauważyć, iż kobiece pisanie traktujemy jako część procesu kulturowego, nie zaś margines czy eksces, mając nadzieję na udzielenie pytań o specyfikę literatury w rzeczywistości PRL-u, ale także, na przykład, o postać polskiego powojennego modernizmu, doświadczenie emigracji, dyskursy polityczne rozmaicie profilujące, cieniujące opowieści tożsamościowe. Z kolei ostatnie dwadzieścia lat literatury (1989-2009), umowność przełomu związanego z rokiem 1989., nie zawsze udane (i niekonieczne, nieobowiązkowe) próby zerwania ze światopoglądową i estetyczną tradycją przezwyciężanego okresu, dwuznaczne odniesienia do tradycji, namawiają do tego, by zastanowić się nad odmiennością „przedprzełomowego” doświadczenia kobiet, nad – być może – niepochwytnymi w hierarchii najnowszych usystematyzowań sytuacjami pisania, nad wieloaspektowym wchodzeniem w pisarskie, egzystencjalne, społeczne role. W ten sposób „zagubione ogniwo” przemienia się w skomplikowaną sieć zależności, których analiza okazuje się wyzwaniem historycznoliterackim – „podziemie kobiet” zyskuje dodatkowe obiegi, ale też stanowi wyzwanie metodologiczne - ze Wstępu

Inga Iwasiów, Arleta Graczyk

Wstęp

Autofikcje i autobiografie

Inga Iwasiów

Autorekonstrukcje – Joanna Kulmowa

Ewa Graczyk

Jeszcze raz o Wyspie Róży Ostrowskiej

Ksymena Filipowicz-Tokarska

Kobiece doświadczenie w prozie Ireny Dowgielewiczowej

z lat 1950–1968

Anna Nasiłowska

Po co przypominać Stefanię Zahorską?

Tatiana Czerska

Narracje autobiograficzne Marii Kasprowiczowej: między

wyznaniem a wyzwaniem

Ewa Kraskowska

Maria Dąbrowska i Anna Kowalska

Monika Ładoń

„Moje życie utajone to – rak”.

Doświadczenie choroby w Dziennikach Anny Kowalskiej

Tomasz Kaliściak, Agnieszka Nęcka

Lesbijka w Safonie czy Safona w lesbijce?

O jednej powieści Anny Kowalskiej

Monika Talarczyk-Gubała

Białe tango. Scenariopisarstwo kobiet w powojennym filmie

Poezja i biografia

Ewa Rajewska

Sztuka tracenia, sztuka zawierzania. Kamieńska i Marjańska

Joanna Grądziel-Wójcik

„...zapisać siebie ciebie”. O poezji „metacodziennej”

Krystyny Miłobędzkiej 

Agnieszka Kwiatkowska

W cieniu ojca? O twórczości Uty Przyboś

Agnieszka Gajewska

Prywatne/publiczne/pacyfistyczne

w poezji Anny Świrszczyńskiej

Lucyna Marzec

Jadwiga Żylińska pomiędzy dwoma dwudziestoleciami

Hanna Jaxa-Rożen

Jednoosobowe rewolucje (Anna Świrszczyńska Jestem baba;

Jadwiga Żylińska Kapłanki, amazonki i czarownice)

Aleksandra E. Banot

Drewniany kochanek. O Leśniku Marii Kuncewiczowej

Anita Pieńkowska

Naród w prozie emigracyjnej

Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej

Jerzy Smulski

Socrealistyczna proza kobiet. Casus Janiny Dziarnowskiej

Karolina Sałdecka

Kobieta w powieściach doby realizmu socjalistycznego.

Twórczość Zofii Dróżdż-Satanowskiej

Monika Świerkosz

Prywatne jest polityczne. Anna Bojarska

i korzenie politycznego pisarstwa kobiet

Arleta Galant

Dywersje Zyty Oryszyn

Indeks nazwisk