Helion


Szczegóły ebooka

Pitaval krakowski

Pitaval krakowski


Tytuł książki nie jest oryginalny. Pitaval to nie tylko nazwi­sko słynnego prawnika francuskiego, który w roku 1734 zapo­czątkował w Paryżu serię słynnych wydawnictw pod tytułem Causes célèbres et intéressantes, obejmującą opisy głośnych pro­cesów karnych. To także wywodząca się z czasów tego właśnie wydawcy potoczna nazwa zbioru opisów procesów karnych. Ty­tuł nie jest oryginalny jeszcze z innego powodu. W Polsce opub­likowano już liczne pitavale pióra Stanisława Szenica, Wandy Falkowskiej, Kazimierza Larskiego, Barbary Seidler, Mieczysła­wa Szerera, by wymienić tylko niektóre. Pitaval krakowski jest nawiązaniem do tej serii. Opisane zostały sprawy rozpatrzone tylko do 1939 r. Decydowała o tym konieczność zachowania dystansu czasowego. Są jednak - zdaniem autorów - pewne różnice dzielące tę książkę od innych pitavali. Chodzi przede wszystkim o dobór tematu. Zamierzeniem autorów było zebrać takie sprawy sądowe, które w pewnym okresie były najgłośniejsze, które - choć czasem nie przedstawiały zagadek kryminalnych - świadczyły o ówczes­nym układzie stosunków społecznych i stopniu rozwoju kultury społeczeństwa. Jest to zbiór spraw krakowskich, a więc tych, które rozegrały się w mieście Krakowie i które były rozpoznawane w zasadzie przez sądy krakowskie. W obręb pracy weszły tylko procesy kryminalne. Tak się już bowiem utarło, że pitavale to zbiory takich właśnie procesów. Opisywane procesy sądowe zostały przedstawione na tle środowiska krakowskiego, połączone z ówczesnymi wydarzeniami i ukazane w scenerii starego Krakowa. W związku, z tym nieunik­nione stało się niekiedy wyrażenie własnego poglądu krytycznego na dotychczasowy sposób interpretacji historycznej lub prawni­czej opisywanych zdarzeń.

Przedmowa

 

KRONIKI KRYMINALNEJ KRAKOWA CZĘŚĆ I

Wprowadzenie (S. Salmonowicz)

Sprawa Andrzeja Wierzynka (S. Salmonowicz)

Proces przeciwko miastu (S. Waltoś)

Spór kanonika Czarnkowskiego z żakami (S. Salmonowicz)

Bartosz z Lusiny, złodziej pieczęci królewskich (S. Salmonowicz)

Ścięcie magistra Franciszka Wolskiego (S. Salmonowicz)

Samuel Zborowski (S. Salmonowicz)

Kraków – miasto tumultów (S. Salmonowicz)

Zabójstwo Heleny Straszowej (S. Waltoś)

Krew w kościele Mariackim (S. Waltoś)

Zajazd na klasztor (S. Salmonowicz)

„Zły” w Krakowie (S. Salmonowicz)

Przedziwne kata przygody (S. Waltoś)

 

KRONIKI KRYMINALNEJ KRAKOWA CZĘŚĆ II

Wprowadzenie (S. Salmonowicz, J. Szwaja)

O obrazę honoru generała Pawła Grabowskiego (S. Salmonowicz)

Sprawa Barbary Ubryk (S. Salmonowicz)

Tajemnica domu „Pod Rakiem” (J. Szwaja)

Zamordowanie profesora Ludwika Zejsznera (J. Szwaja)

Tragedia małżeńska (J. Szwaja)

Melpomena w opałach (S. Salmonowicz)

Procesy Janiny Borowskiej (S. Waltoś)

Zbrodnia obok odwachu (S. Salmonowicz)

Strzały i rykoszety (S. Waltoś)

I telepatię w śledztwie stosowano... (S. Waltoś)

Dramat „pięknej Zośki” (S. Waltoś)

Powrót po śmierć (S. Waltoś)

Maliszowie (S. Waltoś)

Prawdziwe brylanty fałszywej hrabiny (J. Szwaja)

Były sędzia oskarża (J. Szwaja)