Helion


Szczegóły ebooka

Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Podróże, podróżowanie

Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Podróże, podróżowanie


Tom ten zawiera monograficzne opracowanie zasobu samodzielnych znaczeniowo wyrazów mieszczących się w kręgu tematycznym podróży i podróżowania w utworach Stefana Żeromskiego. Wchodzi on w skład serii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Podporządkowuje się obowiązującym założeniom całości zaprezentowanym w Tomie wstepnym, wykorzystując jednocześnie formułę stworzoną dla autorów monografii, dającą swobodę twórczą w zakresie ujęcia tematu stworzoną oraz interpretacji zgromadzonego materiału.

I. UJĘCIE TEMATU

II. SPOSÓB PREZENTACJI MATERIAŁU LEKSYKALNEGO

III. ŚLADY PODRÓŻY ŻEROMSKIEGO W JEGO PIŚMIENNICTWIE

IV. ŻEROMSKI JAKO TOPOGRAF. „PRZEWODNIK PO POLSCE” WEDŁUG ŻEROMSKIEGO

aneks 1. mapki tras podróży i wycieczek Żeromskiego oraz stworzonych przez niego postaci literackich po polskiej ziemi

aneks 2. opisy tras podróży bohaterów literackich przez miejscowości, których nie ma w rzeczywistości

aneks 3. wykaz nazw miejscowości, które pojawiły się w pismach Stefana Żeromskiego

V. CHARAKTERYSTYKA SŁOWNICTWA

1. formalna

2. leksykalno-semantyczna

3. stylistyczna

LITERATURA PRZEDMIOTU

SŁOWNIK

WYKAZ WYRAZÓW HASŁOWYCH SŁOWNIKA W UKŁADZIE GNIAZDOWYM

RANKINGOWY WYKAZ WYRAZÓW HASŁOWYCH SŁOWNIKA

ALFABETYCZNY WYKAZ WYRAZÓW HASŁOWYCH SŁOWNIKA