Helion


Szczegóły ebooka

Poematy. Wybór

Poematy. Wybór

Pope Alexander (1688-1744) to wybitny przedstawiciel angielskiego klasycyzmu. Styl jego dzieł wyróżnia się zwięzłością i przejrzystością. Poglądy teoretyczne na temat poezji przedstawił w Wierszu o krytyceluźno nawiązującym do Sztuki poetyckiej N. Boileau. Rokokowy poemat heroikomiczny Pukiel porwany jest jedną z najwybitniejszych realizacji tego gatunku w literaturze europejskiej. W poemacie satyrycznym The Dunciad zjadliwie rozprawia się ze swoimi przeciwnikami, głównie literackimi. Wiersz o człowieku natomiast jest poematem filozoficznym, który wyraża optymizm w spojrzeniu na świat jako uporządkowane dzieło Boga i formułuje wynikające stąd wskazania etyczne. Na uwagę zasługuje jeszcze m.in. poemat opisowy Pope'a Las Windsorski oraz jego tłumaczenie Iliady i Odysei.

Wiersz o krytyce
Pukiel porwany. Poema heroikomiczne
Wiersz o człowieku

  • Tytuł: Poematy. Wybór
  • Autor: Alexander Pope
  • ISBN Ebooka: 978-83-242-1134-0, 9788324211340
  • Data wydania ebooka: 2020-11-23
  • Identyfikator pozycji: e_1vor
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS