Helion


Szczegóły ebooka

Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka

Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka


Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka to zbiór esejów prezentujących dziesięcioletni namysł Roberta Esposita nad najważniejszymi terminami z zakresu filozofii politycznej. Zamiast słownikowych definicji, autor proponuje genealogiczne przedsięwzięcie, ukazujące splot sensów kryjących się za pozornie oczywistymi znaczeniami przypisywanymi dziś prawu, wolności czy naturze ludzkiej. Trzy zawarte w podtytule książki pojęcia: wspólnota, immunizacja i biopolityka determinują zdaniem Włocha rozumienie wszystkich pozostałych, wyznaczając podstawowe spory i napięcia, które przecinają całą tradycję filozoficzną i ustanawiają w niej zasadnicze linie podziałów. Taka perspektywa sprawia, że z pozoru różnorodne wydarzenia, jak rozprzestrzeniające się po świecie epidemie, spór o ekstradycję głowy państwa, walka z nielegalną imigracją, a nawet przymus korzystania z programów antywirusowych, zyskują jedną spójną ramę interpretacyjną. Dzięki nieograniczonej formalnie strukturze wywodu na kartach książki sąsiadują ze sobą nie tylko analizy wielkich myślicieli – Hobbesa, Kanta, Nietzschego, Heideggera i Foucaulta, ale również poezja Osipa Mandelsztama i René Chara.

Roberto Esposito – ur. 1950, włoski filozof, przez lata związany z uniwersytetem w Neapolu, obecnie wykłada w Scuola Normale Superiore w Pizie. Jeden z najważniejszych przedstawicieli tzw. Italian theory, autor oryginalnych koncepcji wspólnoty, immunizacji i biopolityki, krytyk teologii politycznej. Do jego najważniejszych, szeroko komentowanych i przetłumaczonych na wiele języków prac należą: Categorie dell’impolitico (1988), Communitas. Origine e destino della comunità (1998), Immunitas. Protezione e negazione della vita (2002), Bíos. Biopolitica e filosofia (2004), Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale (2007), Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia Italiana (2010), Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero (2013). Aktualnie przygotowuje książkę o współczesnej filozofii europejskiej.

Wprowadzenie (Mateusz Burzyk)
Prawo wspólnoty
Melancholia i wspólnota
Wspólnota i nihilizm
Demokracja immunitarna
Wolność i immunizacja
Immunizacja i przemoc
Biopolityka i filozofia
Nazizm i my
Polityka i natura ludzka
Totalitaryzm czy biopolityka?
W stronę filozofii impersonalnej
Indeks nazwisk