Helion


Szczegóły ebooka

Pokochać dialektykę. O pojęciu miłości w filozofii spekulatywnej z nieustającym odniesieniem do Sørena Kierkegaarda

Pokochać dialektykę. O pojęciu miłości w filozofii spekulatywnej z nieustającym odniesieniem do Sørena Kierkegaarda


Prawdziwa miłość, jak sugerował Hegel, jest pracą. Taka miłość, uwikłana w głęboki i nie zawsze szczęśliwy romans z negatywnością, sama siebie wciąż podważa. Nie szafuje spełnieniem, raczej oszczędnie rozdziela ulotną błogość. Zawsze może się skończyć, nie sposób precyzyjnie ustalić, kiedy się zaczyna. Zbierając mozolnie rozproszone wątki naszego życia, nie nadaje im żadnego ostatecznego sensu - w ogóle niweluje wszelką ostateczność. A w szerszej perspektywie, przepracowując ideologię romantyzmu i nie dając się zepchnąć na pozycje religijne, miłość właściwa może stać się nowym zarzewiem czy raczej pozostać ostatnim bastionem niedogmatycznej refleksji. Do bólu mieszczański, a zarazem nieustannie zachowujący perspektywę krytyczną autor książki chce odpowiedzieć na proste pytanie – czym jest miłość? Klucząc między klasykami myślenia dialektycznego a najważniejszymi filozofami późnej nowoczesności, zbiera strzępy ich idei, które w końcu układają się w wyczekiwaną odpowiedź...

Wstęp
Rozdział I. Słowo wprowadzające   13
1. Co jest problemem tej pracy?   13
2. Jak rozumieć filozofię spekulatywną?   13
3. Miłość, czyli co?   16
4. Jaka będzie forma tej pracy?   25
Rozdział II. Hegel i miłość   28
1. Wprowadzenie   28
2. Duch miłości i jej los   30
3. Miłość jako moment ducha absolutnego   41
4. Miłość i rodzina   49
5. Zakończenie   68
Część pierwsza
Pojęcie miłości w filozofii Sørena Kierkegaarda
Rozdział I. Wprowadzenie   75
1. Wstęp   75
2. Kierkegaard a spekulacja   78
3. Kierkegaard a miłość   90
4. Wstępny zarys części pierwszej   93
ROZDZIAŁ II. EROTYKA   98
1. Wstęp   98
2. Estetyczne pojmowanie świata   99
3. Stadia erotyki   101
4. Estetyka a refleksja   110
5. Piękno a estetyka   114
6. Czas a estetyka   115
7. Melancholia a estetyka   117
8. Uwodzenie a estetyka   120
9. Estetyka a ogólność   123
10. Erotyka, czyli estetyczne pojęcie miłości   129
11. Podsumowanie   137
Rozdział III. Anna Karenina   138
1. Wstęp   138
2. Niedole estety   141
Rozdział IV. Stosunek miłości pośredniej do miłości erotycznej   155
1. Wstęp   155
2. Formy negatywności   158
3. Pozorność i istota   165
4. Pierwszeństwo i wtórność   166
5. Powtórzenie   170
6. Czasowość   176
7. Zakładanie i uznawanie   178
8. Egoizm i wzajemność   181
9. Komunikacja pośrednia   187
10. Dzieła miłości i prawda miłości   205
11. Podsumowanie   211
Rozdział V. Fidelio   213
1. Wprowadzenie   213
2. Fidelio Ludwiga van Beethovena w świetle możliwej interpretacji Sørena Kierkegaarda   213
3. Kierkegaard i język muzyki   215
4. Opera miłości pośredniej   219
5. Zakończenie   233
Rozdział VI. Miłość religijna   235
1. Wstęp   235
2. Pojęcie niwelowania   239
3. Pojęcie bliźniego   249
4. Dialektyka miłości   261
5. Piękno   269
6. Wzajemność   271
7. Dzieła miłości   273
8. Dalsza bezpośredniość   275
9. Dokonane powtórzenie   284
10. Komunikacja pośrednia   289
11. Różnica między naśladowcą a admiratorem   297
12. Zakończenie – czy miłość religijna jest możliwa?   299
Rozdział VII. Podsumowanie   312
Część druga
Miłość i filozofia
Rozdział I. Krótka „historia” miłości   321
1. Wprowadzenie   321
2. Denis de Rougemont i miłość wypowiedziana   324
3. Dygresja kierkegaardiańska – początek miłości zmysłowej   334
4. Pascal Quignard i miłość pomiędzy fascynacją a pożądaniem   338
5. Michel Foucault – prawdziwa miłość u źródeł   344
6. Dodatek. Fryderyk Nietzsche – narodziny romansu
(czyli jeszcze trochę o Platonie)   363
7. Rozczarowujące podsumowanie   371
Rozdział II. Miłość i ideologia   383
1. Wstępne określenie pojęcia ideologii   383
2. Transcendentalna dialektyka władzy sądzenia jako schemat ideologiczności   396
3. Artur Schopenhauer i ideologia woli   406
4. Georges Bataille i komedia ideologii (z licznymi odniesieniami do Jacques’a Derridy)   418
5. Roland Barthes i fragmenty dyskursu mitycznego   438
6. Desublimujące podsumowanie – Slavoj Žižek (Alenka Zupančič) i przemierzanie/przekraczanie fantazji   456
7. Niezobowiązujący dodatek. Emmanuel Levinas – ku miłości bez Erosa   481
Zakończenie   513
Bibliografia prac cytowanych   523
Indeks nazwisk   537
Summary   543