Helion


Szczegóły ebooka

Polityka filozofii. Eseje

Polityka filozofii. Eseje


"Książka, którą składam w ręce czytelników, jest podwójnie przewrotna. Jej pierwsza część zawiera eseje i artykuły poświęcone kwestiom filozofii polityki. Wszelako na równi z polityką, choć w sposób nieco zakamuflowany, ich tematem jest sama filozofia polityki, osobliwe i trudno zauważalne ograniczenia, którym podlega każda myśl filozoficzna, wynikające z jej aspiracji do pewnego publicznego znaczenia, a więc jej nieuchronna polityczność. Dlatego „filozofia polityki” przechodzi tu w „politykę filozofii” i na tym też polega pierwsza przewrotność. Na czym polega druga? (…) Oddając się sprawie  wolności w uprawianiu filozofii polityki nauczyłem się przeto okiem człowieka wolnego spoglądać na filozofię. Dlatego druga część książki to prace metafilozoficzne, a więc o filozofii samej. Dotyczą różnych spraw, lecz z jedną wspólną intencją wyzwolenia filozofii od niej samej. I to jest również przewrotne.

Większość zamieszczonych tu tekstów była już publikowana, o czym dokładnie informuje spis („Źródła tekstów”) na końcu książki. Rzecz jasna, obecnie teksty te ukazują się z pewnymi poprawkami i uzupełnieniami. Wszelako trzy eseje ukazują się drukiem po raz pierwszy właśnie w tej książce. Są to prace następujące: „Dlaczego przestałem być konserwatystą?”, „Logika sporu religijnego” oraz „Ignorancja”. - Jan Hartman

Od autora 

FILOZOFIA DLA WOLNOŚCI  

Dlaczego przestałem być konserwatystą? 

Adres moralny do lewicy i prawicy 

Nowe Oświecenie! 

Powstanie i kres idei własności 

Logika sporu religijnego, czyli klęska niewierzącego 

WOLNOŚĆ DLA FILOZOFII  

Ignorancja 

Nieproszony moderator, czyli filozofowie i humaniści 

Tożsamość etyka, czyli uprawianie etyki jako problem moralny 

Śmierć Hegla, śmierć filozofii 

Fenomenologia i kryzys 

Filozofia umiera 

Metafilozofia jako filozofioznawstwo 

O uniwersytet sofistyczny 

Źródła tekstów 

 

Prof. dr hab. Jan Hartman – filozof i publicysta, kieruje Zakładem Filozofii i Bioetyki w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się metafilozofią, etyką, filozofią polityki. Najważniejsze prace jego autorstwa to „Heurystyka filozoficzna” (1997), „Techniki metafilozofii” (2001) oraz „Wiedza – byt – człowiek. Z głównych problemów filozofii” (przewidywane wydanie w roku 2010). Wydał również kilka podręczników, w tym „Wstęp do filozofii” (I wydanie 2005) oraz „Wiedza  o etyce” (wspólnie z Janem Woleńskim, I wydanie 2008).