Helion


Szczegóły ebooka

O czytaniu. Uczyć polskiego w niełatwych czasach

O czytaniu. Uczyć polskiego w niełatwych czasach


Teksty składające się na ten zbiór pisane były w ciągu wielu lat. Część z nich była już publikowana. Wszystkie zostały ponownie przejrzane, z pewną dozą krytycznego dystansu poprawione, a niektóre rozszerzone. Zawierają one doświadczenie nauczyciela, badacza literatury, pośrednika między tym, co się zwykło nazywać klasyką literacką, a często niechętnie nastawionymi do czytania w ogóle współczesnymi młodymi odbiorcami.

Barbara Kryda urodziła się we Lwowie w 1931 roku. Wojnę przeżyła z rodzicami w miejscowości Zimna Woda pod Lwowem. Po „repatriacji” w 1945 r. mieszkała kolejno w Krakowie, Gliwicach, w końcu w Warszawie. Po studiach na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przez dwadzieścia lat była nauczycielką języka polskiego w Liceum im. Żmichowskiej w Warszawie. W 1976 r. obroniła pracę doktorską i przez wiele lat, aż do przejścia na emeryturę, pracowała na stanowisku adiunkta w Zakładzie Metodyki Literatury UW. Jako wieloletni członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, w połowie lat siedemdziesiątych została wybrana na Sekretarza Generalnego Towarzystwa i pełniła tę funkcję przez dwadzieścia lat. Autorka książki „Światowe życie” (2015).

Spis treści

Zamiast wstępu
- Sztuka czytania
- Lektury obowiązkowe
- Monolog zza stołu
Zaproszenia do lektury
- Krajobraz poezji polskiej
- Baśnie Hansa Christiana Andersena
- Kiedy znów będę mały Janusza Korczaka
- Niepokonane Williama Faulknera
Wokół tekstów
- „Jeśli nie Pan, to kto?” (Rozważania o Psalmie 127 w przekładach, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego i Czesława Miłosza)
- „Pamiętajcie i zważcie u siebie…”
- Słowacki i Miłosz na skałach w Pornic
- Dyskurs o ojczyźnie (Cyprian Norwid Co robić?)
- Cztery wariacje na temat Rzymu – refleksja o przemijaniu (Kochanowski – Sęp Szarzyński – Słowacki – Miłosz)
- „Który nauczę znów pokory…” (Wokół Spojrzenia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego)
O motywach
- Strój
- Zaproszenie do ogrodu
„Szkolne czytanie”
- Rejowa „biesiada wdzięczna”
- Consolatio czyli pocieszenie (O Trenach Jana Kochanowskiego)
- Pieśń, która „greckim chórom przygania” (O Odprawie posłów greckich Jana Kochanowskiego)
- „Co lipie do wirszów?”
- Czarnolas – wieczna ojczyzna (Tradycja czarnoleska w szkolnym kształceniu literackim)
- Słowacki we współczesnej szkole
- „Bliskie idealnym znamienować” (O szkolnym czytaniu Norwida)
- Młodzi czytają Prusa
- Poezja Miłosza wobec perspektyw odbioru szkolnego
- W poszukiwaniu wzorca
Spór o kufer prababci
- Stanisław Konarski – wychowawca i nauczyciel
- Tajfun Conrada czyli lekcja powinności
- My tak uczyć nie chcemy
- Język narzędziem myślenia i kontaktu
- Lekcja polskiego
- Snobizm i postęp Stefana Żeromskiego po latach
- Lata stalinowskie w dydaktyce szkolnej
- Szkic do monografii „Polonistyki” (refleksje nie tylko historyczne)
Ze wspomnień osobistych
- Prace społeczne 531
- Krótka historia „Jaskółczyna”
- Wdzięczność (Słowo poświęcone pamięci profesora Zdzisława Libery)
- Ten dług błogosławiony – wyznanie osobiste
- Spotkania z Mickiewiczem / Panem Tadeuszem