Helion


Szczegóły ebooka

"Polski Whitman". O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej

"Polski Whitman". O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej


 

Książka jest próbą refleksji zarówno nad samym zagadnieniem recepcji twórcy „obcego” (twórcy innej kultury i innego języka) w kulturze narodowej, jak i próbą monograficznego ujęcia polskiej recepcji Walta Whitmana, powszechnie znanego jako „bard Ameryki”. Heterogeniczność i wieloaspektowość zagadnienia recepcji znajduje swój wyraz w konstrukcji książki, która opisuje obecność Walta Whitmana w kulturze polskiej z wielu przenikających się perspektyw: komunikacyjnej (sposoby prezentowania Whitmana w polskich encyklopediach, słownikach, tekstach „na temat” poety), socjologicznej (funkcjonowanie Whitmana w przestrzeni publicznej i politycznej, szczególnie w PRL-u), translatologicznej (sposoby tłumaczenia, a co za tym idzie rozumienia Whitmana, analizowane na przykładzie polskich serii przekładowych jego wierszy), intertekstualnej (obecność rozmaitych nawiązań do twórczości Whitmana w poezji i prozie polskiej), kulturowej (porównawcza interpretacja obecności Whitmana w polskich wersjach językowych dwóch wybranych filmów), krytyczno-literackiej (refleksja nad zjawiskiem „whitmanizmu” skontrastowanym z tzw. „o’haryzmem”). Badanie recepcji poety „obcego” umożliwia przyjrzenie się pod innym kątem literaturze i kulturze narodowej oraz jej twórcom. Zenon-Przesmycki Miriam, Antoni Lange, Jan Stur, Jerzy Jankowski, Stefan Żeromski, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Józef Czechowicz, Czesław Miłosz, Jacek Bierezin, Danuta Mostwin, Ludmiła Marjańska, Tadeusz Różewicz, Julian Kornahauser ukażą swą inną twarz jako czytelnicy, tłumacze, interpretatorzy i komentatorzy Whitmana – już nie tylko „barda Ameryki”, ale i poety, z którym warto toczyć dialog o tym, jak rozumieć poezję, jak rozumieć świat. Książka zawiera także unikalne ilustracje z kolejnych wydań Leaves of Grass, aneks z zapomnianymi tłumaczeniami oraz bibliografię podmiotową i przedmiotową polskiej recepcji Whitmana od roku 1872.

Recepcja twórcy obcego jako „stare” i „nowe” zagadnienie komparatystyczne

Co wiemy, a czego nie wiemy o Whitmanie?

Polskie hasła encyklopedyczne poświęcone Whitmanowi 

Noty biograficzne 

Whitman w polskim obiegu naukowym 

Życie i twórczość Whitmana a odczytania polskie 

Czego nie wiemy o Whitmanie?

Polska recepcja Whitmana

Polityka a poetyka Whitmana – Whitman a polityka poetyki

Angielska i niemiecka tradycja „socjalistycznego” Whitmana z (homo)erotyką w tle

Polski, PRL-owski, rosyjski i radziecki „socjalistyczny” Whitman

Od Whitmana „socjalistycznego” do Whitmana „homoseksualnego”, czyli przypadki Ody do Walta Whitmana Federica Garcíi Lorki

Whitman poetów i pisarzy polskich

Miriama „poeta surowy”

Langego „poeta prorok”

Brzozowskiego „poeta życia”

Jankowskiego „poeta nowego człowieka”

Tuwima „poeta wszechobjęcia”

Stura poeta „wszechobejmującej miłości”

Miłosza „poeta epifanii”

Czechowicza „poeta snu”

Polskie serie przekładowe wierszy Whitmana

Out of the Cradle Endlessly Rocking

We Two, How Long We Were Fool’d  

Miracles

Jak to z pożądaniem bywa, czyli 28 młodzieńców, kobieta, Indianka i biała dziewczyna w polskich seriach przekładowych + apendyks

Whitman w tekstach polskich: między intertekstualnością a interkulturowością

Whitman na srebrnym i szklanym ekranie

Whitmania a o’haryzm – zjawiska pokrewne?

Podmiotowa i przedmiotowa bibliografia polskiej recepcji Walta Whitmana

Indeks nazwisk 

Summary

Podziękowania

Apendyks