Helion


Szczegóły ebooka

Prawda i złudzenie. Esej o myśleniu

Prawda i złudzenie. Esej o myśleniu


Tematem książki jest krytyczna analiza filozoficznego myślenia o prawdzie w ostatnich około stu latach.

Jest to okres istotny w historii zachodniego dyskursu toczącego się wokół znaczenia pojęcia prawdy, okres zdominowany z jednej strony ostrymi atakami na niesione przez to pojecie treści, z drugiej zaś - wobec tych krytyk -  odznaczający się silną i zdecydowaną obroną idei prawdy oraz uwydatnieniem jej niezbywalności w horyzoncie myślowym człowieka.

Rozdział I 
MYŚL O PRAWDZIE

1. Pytanie o prawdę
2. Mythos i logos
3. Prawda jako pojęcie metafizyczne
4. Zakres i metoda: case studies współczesności

 

Rozdział II
PARADOKS ZŁUDZENIA

1. Mówić i czynić
2. Nieco historii
3. Prawdy odkryte
4. Analiza przeciw moralizowaniu
5. Dionizos
6. Złudzenia wśród złudzeń

 

Rozdział III
PRAWDA JAKO DOBRO

1. Prawda jako opinia
2. Prawda i życie
3. Między brakiem wątpienia a wolą wierzenia

 

Rozdział IV
PRAWDA MYŚLI I PRAWDA RZECZY

1. O klasyfikacji
2. Prawda jako pełnia naoczności i samoobecność przedmiotu. Oczywistość
3. Heideggerowska krytyka formuły korespondencji

4. Człowiek miejscem otwartości bycia

 

Rozdział V
ALETHEIA

1. „Natura lubi się ukrywać"
2. Chwila i fragment
3. Prawda w dziele sztuki
4. Człowiek i prawda
5. Myśl krążąca wokół prawdy

 

Rozdział VI
DOBRO ODRZUCONE: NIHILIZM

1. Prawda jako metafizyczny potwór
2. Świat zanegowany
3. Badania jako rozwiązywaniu problemów
4. Filozofia a polityka
5. Sofistyka
6. Dysharmonia nowoczesności
7. Pragmatyczna krytyka neopragmatyzmu

 

Rozdział VII
CNOTA PRAWDOMÓWNOŚCI

1. Odpowiedź nihilistom
2. Genealogia
3. Opowieść o początku
4. Język a prawda
5. Sposób istnienia wiarygodności
6. Rozumienie i złudzenia
7. Człowiek a prawda

 

ROZDZIAŁ VIII
EKSPRESJE NATURY

1. Kto mówi?
2. Zmiana kierunku myślenia
3. Spektakl świata
4. Ekspresja i kontakt metafizyczny
5. Logos
6. Narodziny prawdy
7. Zasłona złudzenia