Helion


Szczegóły ebooka

Przekład jako kontynuacja twórczości własnej. Na przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka angielskiego

Przekład jako kontynuacja twórczości własnej. Na przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka angielskiego


„W przekładach Barańczaka funkcją nadrzędną wobec dopełniającej i polemicznej jest funkcja artystyczna[…]. W wykonaniu Barańczaka przekład poetycki jest rodzajem wypowiedzi o innym utworze poetyckim — metawypowiedzi, w której oryginał jest tematem […]. „Ja” poetyckie Barańczaka (podmiot autorski) jest kategorią nadrzędną wobec wypowiedzi-tłumaczenia: organizuje ją według założeń podobnych do tych, według których konstruuje wypowiedź-własny wiersz.”

WSTĘP. POETA JAKO TŁUMACZ. WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ POETYKI PRZEKŁADÓW
POETYCKICH STANISŁAWA BARAŃCZAKA 
1. Stan badań  
2. Metodologia   
 I. KONCEPCJA PRZEKŁADU STANISŁAWA BARAŃCZAKA  
1. Teoria przekładu Stanisława Barańczaka wobec tez tzw. poznańskiego ośrodka translatologicznego  
2. Semantyka „tłumaczenia” jako uzupełnienie teorii przekładu Stanisława Barańczaka  
3. Przekład jako zaprojektowana strategia lektury i zasada konstrukcyjna utworów Stanisława Barańczaka   
 II. LINGWISTYCZNA POETYKA UTWORÓW I POETYKA PRZEKŁADÓW STANISŁAWA BARAŃCZAKA –
ANALOGIE  
1. Dialogowość i intertekstualność  
2. Konceptyzm   
 III. WARIANTOWOŚĆ PRZEKŁADÓW STANISŁAWA BARAŃCZAKA WOBEC POETYKI JEGO WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI  
1. Wariantowość jako rezultat zastosowania własnych środków poetyckich  
2. Wariantowość jako rezultat polisemii oryginału  
3. Wariant jako parafraza przekładu   
 IV. JA, TŁUMACZ. CHARAKTERYSTYKA I GENEZA POETYKI PRZEKŁADÓW STANISŁAWA BARAŃCZAKA  
1. Parafrazy w przekładach Stanisława Barańczaka (tzw. poezja niepoważna)  
2. Nadawanie cech własnej poetyki (tzw. poezja niepoważna)  
3. Inne zabiegi translatorskie (tzw. poezja niepoważna)  
4. Zaprojektowana przez tłumacza lektura intertekstualna przekładu (tzw. poezja niepoważna)  
5. Parafrazy w przekładach Stanisława Barańczaka  
6. Nadawanie cech własnej poetyki  
7. Inne zabiegi translatorskie  
8. Inne właściwości poetyki przekładów Stanisława Barańczaka  
9. Imitacje   
 V. POLEMICZNA FUNKCJA PRZEKŁADU A LINGWISTYCZNA KONCEPCJA POEZJI
STANISŁAWA BARAŃCZAKA  
1. Przekłady Stanisława Barańczaka w funkcji polemicznej: wobec poetyki cudzych przekładów  
2. Przekłady Stanisława Barańczaka w funkcji polemicznej: wobec jakości estetycznych cudzych przekładów  
3. Przekłady Stanisława Barańczaka jako przedmiot polemiki   
 VI. PRZEKŁADY STANISŁAWA BARAŃCZAKA: NA POGRANICZU PARADYGMATÓW  
1. Twórczość Stanisława Barańczaka w perspektywie intertekstualności  
2. Podmiotowość w paradygmacie  
BIBLIOGRAFIA  
INDEKS RZECZOWY  
INDEKS NAZWISK  
SUMMARY