Szczegóły ebooka

Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice

Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice

Michał Głowiński

Ebook

Na tom składa sie 26 szkiców dość zróżnicowanych tematycznie. Zajmuję się między innymi tym, jak pisano o Dzierżyńskim i jak w okresie stalinizmu traktowano romantyzm, analizuję dyskurs antysemicki, w tym "Protokoły mędrców Syjonu", zastanawiam się nad tym, dlaczego ideolodzy skrajnej prawicy gardzą Gombrowiczem i jak się pisze o dzisiejszym świecie w "Naszym Dzienniku". Kilka prac poświęconych jest literaturze zajmującej się Zagładą. Książka ma charakter interdyscyplinarny, myślę, że jest to jej zaletą. / Michał Głowiński

I
Sprawa Dzierżyńskiego 9
Jak pisać o Polsce Ludowej (Odpowiedź na ankietę) 31
Październik 1956: wielkie otwieranie 39
Mówić jak oni
(Glosy do XXVIII rozdziału LTI Victora Klemperera) 51
Dzieje romantyzmu w PRL (Najkrótszy kurs) 69
Dwie nogi 81
Trzy dni z „Naszym Dziennikiem” 89
Gombrowicz źle widziany 119
Postać literacka jako symbol polityczny: Nikodem Dyzma 127
II
Swoistości dyskursu antysemickiego 145
Aneks: Dyskurs antysemicki w epoce poprawności
politycznej 161
Poetyka falsyfikatu politycznego 167
Zawsze to samo (Wokół książki Sergiusza Kowalskiego
i Magdaleny Tulli Zamiast procesu.
Raport o mowie nienawiści) 189
Prokuratorska aprobata dla mowy nienawiści 217
Aneks: Pięć lat później 227Jak ich postrzegano (Wokół tomu zbiorowego
Kwestia żydowska w XIX wieku) 231
Czy nowy martwy język? 255
Nienawidzić siebie 271
O konieczności nie-bycia sobą 289
Esej Błońskiego po latach 299
Literatura polska wobec Zagłady (Rozważania wstępne) 315
Od strony kata (O Łaskawych Jonathana Littella) 335
Czy w cieniu Zagłady? 353
III
O Kazimierzu Truchanowskim 369
O Wojciechu Wyganowskim 389
O Janie Józefie Lipskim 401
O Romanie Zimandzie 417
O Mirosławie Puchalskiej 429
Nota bibliograficzna 439
Indeks 443

  • Tytuł: Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice
  • Autor: Michał Głowiński
  • ISBN: 978-83-242-1511-9, 9788324215119
  • Data wydania: 2020-11-25
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1vrn
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS