Helion


Szczegóły ebooka

Retoryka wzniosłości w dziele literackim

Retoryka wzniosłości w dziele literackim


Książka jest pierwszą monografią historii pojęcia wzniosłości. Omawia teorie wzniosłości Pseudo-Longinosa, Boileau, Burke'a, Kanta, Schillera, Hegla, Schopenhauera, Vischera, Nietzschego, Lyotarda i innych. Podaje również teorię retoryki wzniosłości w dziele literackim, tzn. odpowiada na pytanie jak jest możliwe „przedstawienie nieprzedstawialnego” w literaturze. Autor interpretuje też historię pojęcia wzniosłości w Polsce.

OD AUTORA
WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I:
KRÓTKA HISTORIA WZNIOSŁOŚCI
CECYLIUSZ Z KALEAKTE
PSEUDO-LONGINOSA O GÓRNOŚCI (PERI HYPSOUS)
NICOLAS BOILEAU-DESPRÉAUX
BRYTYJSKA XVIII-WIECZNA REFLEKSJA ESTETYCZNA: EDMUND BURKE
IMMANUELA KANTA ANALITYKA WZNIOSŁOŚCI
FRYDERYK SCHILLER
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
ARTUR SCHOPENHAUER
FRIEDRICH THEODOR VISCHER
FRYDERYK NIETZSCHE
INNI

CZĘŚĆ II:
WSPÓŁCZESNY PRZYCZYNEK DO TEORII WZNIOSŁOŚCI
JEAN-FRANÇOIS LYOTARDA

POSTMODERNIZM I DĄŻENIE DO „ODREALNIENIA”

NEGATYWNE PRZEDSTAWIENIE, BEZ-FORMY I GWAŁT NA WYOBRAŹNI
ESTETYKA GENIALNOŚCI I WSTRZĄSU
WZNIOSŁOŚĆ NOSTALGICZNA I INNOWACYJNA

CZĘŚĆ III:
DOŚWIADCZENIE WZNIOSŁOŚCI I ELEMENTY RETORYKI
WZNIOSŁOŚCI W DZIELE LITERACKIM
ELEMENTY DOŚWIADCZENIAWZNIOSŁOŚCI I: WZNIOSŁE PRZEDMIOTY
ELEMENTY DOŚWIADCZENIA WZNIOSŁOŚCI II: EMOCJE
JAK JEST MOŻLIWA RETORYKA WZNIOSŁOŚCI W DZIELE LITERACKIM?
POSTSCRIPTUM: KRÓTKA HISTORIA WZNIOSŁOŚCI W POLSCE
WYBRANA BIBLIOGRAFIA
INDEKS
SUMMARY