Helion


Szczegóły ebooka

Unikat. Biologia wyjątkowości

Unikat. Biologia wyjątkowości


Biologia uczy, że każdy z nas jest wyjątkowy już na samym początku naszego istnienia. Nasz rozwój jest realizacją potencjału, którego główną cechą jest właśnie niepowtarzalność. Perspektywa przyjęta w tej książce pozwala zrozumieć, jak bardzo ważne jest to, że każdy człowiek to unikat, i jak cenna jest różnorodność z tego wynikająca.

Kiedy widzimy grupę rówieśników bawiących się na szkolnym boisku, zakładamy, że są oni do siebie podobni, więc można stworzyć dla nich jeden wspólny zestaw propozycji dydaktycznych. Taki uniwersalny system szkolny powinien pozwolić im budować i doskonalić zbiór kompetencji niezbędnych w przyszłości. W naszej grupie znajdziemy jednak dzieci o różnych potrzebach, zainteresowaniach i pragnieniach, z niepowtarzalnymi sposobami radzenia sobie ze światem. Mechanizmy, które sprzyjają różnorodności, są wpisane w rozwój człowieka. Mierząc wszystkich jedną miarą, narażamy się na straty, których nie można będzie odrobić. Dla dzieci oznacza to nieodkryte talenty, brak motywacji i przekonanie, że inny sposób  myślenia to ich problem. Dla nas wszystkich może stać się przyczyną porażki w przyszłości, kiedy zabraknie ludzi myślących w nietypowy sposób, zdolnych rozwiązać problemy, których dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.

Przedmowa

Wprowadzenie

Rozdział 1.

Fraktale i płatki śniegu

Rozdział 2.

Biochemia i złożoność

Rozdział 3.

Genetyka zmian

Rozdział 4.

Dziedziczenie zachowania

Rozdział 5.

Struktura zdolności poznawczych

Rozdział 6.

Gra w ewolucję

Rozdział 7.

Prywatny wszechświat układu nerwowego

Rozdział 8.

Zobaczyć, co porabia mózg. Znaczenie metod neuroobrazowania

Rozdział 9.

Światy wewnętrzne

Rozdział 10.

Czy wielkość mózgu ma znaczenie?

Rozdział 11.

Społeczna natura człowieka

Rozdział 12.

Od neuronów do literatury

Rozdział 13.

Ile jest szympansa w człowieku?

Rozdział 14.

O czym marzą samolubne memy?

Rozdział 15.

Mem memowi memem

Zakończenie