Helion


Szczegóły ebooka

Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty

Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty


 

Scena we krwi to książka o elżbietańskim teatrze okrucieństwa. Zawarte w tym tomie interpretacje nie stanowią jednak systematycznego wykładu. To raczej swobodne wariacje, zebrane wokół kilku powaracających motywów: ofiary i odwetu, przeznaczenia i Opatrzności, znaku i pragnienia Obecności. Książka szuka odpowiedzi na pytania: Czym w istocie jest tragedia w czasach nowożytnych? Jaką rolę pełnią w niej pogańscy (nieobecni) bogowie i chrześcijański Bóg? Jak rozumieć los bohatera tragicznego? Czy jest jego pycha i na czym polega jego wina? Ile warte są słownikowe definicje tych pojęć, dotykających tajemnicy ludzkiej nieprawości> sztuki Szekspira stanowią niewyczerpane źródło inspiracji takich poszukiwań i przemyśleń.

Bohater, jego matka i cień

(Tragedia Coriolanusa) Pycha...

Głód

Pycha

Gra pozorów

Targowisko próżności

Bohater i jego cień

Złoto i purpura

Bohater i tłum

Haniebna śmierć

 

Gorzkie zioła w królewskich ogrodach

(Tragedia króla Ryszarda Drugiego) Sakrament...

 

Ziele farbiarzy

Kronika królów

Virga Iesse

Pomazaniec Boży

Ecce Homo

 

 

Krew twego brata

Pokropienie krwią

Drugi upadek człowieka

 

Bibliografia

Indeks nazwisk