Helion


Szczegóły ebooka

Spotkałem Jerzego Giedroycia. Listy 1993-2000

Spotkałem Jerzego Giedroycia. Listy 1993-2000


Redaktora Jerzego Giedroycia poznałem, gdy w kwietniu 1993 roku udałem się do Maisons Lafitte na umówione z Nim spotkanie. Nie był to jednak mój pierwszy kontakt z „Kulturą”. Pierwszy, najważniejszy, który zaciążył na całym moim przyszłym życiu, miał miejsce w październiku 1956. Należałem wtedy do kierownictwa Komitetu Rewolucyjnego Studentów Krakowa.  Redaktor „Kultury” był wówczas dla członków Komitetu największym autorytetem, a dla mnie pozostał takim na zawsze. Nasze pierwsze spotkanie zaowocowało ośmioletnim okresem współpracy. Dobrym jej początkiem była prośba Jerzego Giedroycia, abym przedstawione mu poglądy przygotował w postaci artykułu. Mój tekst zatytułowany „Historia i skutki pewnej politycznej doktryny” ukazał się w „Kulturze” w kwietniu 1994. I tak zaczęła się wymiana poglądów na interesujące nas tematy i kwestie, co znajduje odbicie w tej książce.                                                                                                                   

Od redakcji

Jerzy Huczkowski, Spotkałem Jerzego Giedroycia

Jerzy Giedroyc i Jerzy Huczkowski, Listy

Jerzy Huczkowski o sobie

Aneks

  1. Jerzy Huczkowski, Studencki Komitet Rewolucyjny w Krakowie i jego losy

  2. Jerzy Huczkowski, Historia i skutki pewnej politycznej doktryny       

  3. Apel Stowarzyszenia „Kuźnica”, 7 maja 1994

  4. Stanowisko Stowarzyszenia „Kuźnica” w sprawie wyborów samorządowych 1994

  5. Jerzy Turowicz, W sprawie „doktryny odtrącenia”

  6. Jerzy Huczkowski, Doktryny odtrącenie ciąg dalszy: Odpowiedź Jerzemu Turowiczowi

  7. Jerzy Huczkowski, Moje spotkanie z Jerzym Giedroyciem

  8. Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Podziękowanie

  9. Jerzy Huczkowski, „Zwalisty”. Moje spotkania z Jerzym Grotowskim „z tamtych lat”

10. Jerzy Huczkowski, Moje kolejne spotkanie z Jerzym Giedroyciem

Indeks osób