Helion


Szczegóły ebooka

Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty

Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty


Książka ta omawia wielowymiarowość pojęcia "terapii" w edukacji. W sposób ciekawy przedstawione zostały analizy i interpretacje autentycznych zdarzeń szkolnych na lekcjach języka polskiego, a także ćwiczenia i projekty, pozwalające na budowanie refleksyjnej postawy nauczyciela w świadomym procesie nauczania. Celem tych zabiegów jest wykazaniem, iż holistyczny kierunek kształcenia wymaga od nauczyciela zarówno autentycznej relacji z uczniem, zrozumienia jego potrzeb i trudności, jak i świadomości własnego stylu pracy, obieranych metod obserwacji oraz stawianych celów nauczania.

Anna Janus-Sitarz, Nauczyciel - przyjaciel - terapeuta

Wprowadzenie

Rozdział I

Humanizm - odkrywanie osobowości nauczyciela-terapeuty

Rozdział II

Zdarzenia krytyczne w nauczaniu - budowanie refleksyjnej postawy nauczyciela

Rozdział III

Analiza transakcyjna - odkrywanie relacji nauczyciel-uczeń w sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych

Rozdział IV

Istota stylu terapeutycznego na lekcjach języka polskiego 

Podsumowanie

Wybór literatury wykorzystanej i zalecanej

Spis rysunków

Spis tabel