Helion


Szczegóły ebooka

Sztuka według polityki. Od Melancholii do Pasji

Sztuka według polityki. Od Melancholii do Pasji


Oddawana do rąk czytelników książka to wybór jedenastu esejów pisanych w ostatnich latach na temat polskiej sztuki XX wieku. Nie jest to więc systematyczny wykład; to raczej kilkanaście studiów szczegółowych, jednych o węższym, innych o szerszym zakresie historycznym, układających się w mozaikową, ale chronologicznie ułożoną opowieść o wybranych zagadnieniach sztuki minionego stulecia w Polsce.

Szukając symbolicznych obrazów tej powieści, wyznaczających jej początek i koniec, wskazuję na Melancholię Jacka Malczewskiego (1894), oraz Pasję Doroty Nieznalskiej (2001). Zestawienie tych dwóch prac, nieco przypadkowe, nabiera ciekawego znaczenia...

Głównym tematem tego wyboru artykułów jest  jednak sztuka, dzieła artystów i artystek, począwszy od końca XIX do początku XXI wieku, artystów i artystek tworzących w kraju, który przybierał rozmaite kształty w ciągu ostatnich ponad stu lat. Okoliczności, w jakich ich twórczość powstała, były niekiedy dramatyczne, innym razem znacznie bardziej prozaiczne...

Słowo wstępne

I. Od Melancholii do Żniwiarek

II. Drang nach Westen

III. Sztuka w czasie końca utopii

IV. Nagroda Rembrandta

V. Między koloryzmem a modernizmem. W stronę estetyki recepcji malarstwa Piotra Potworowskiego

VI. Auschwitz versus Auschwitz

VII. Krzyż na placu Stalina

VIII. Od Syberii do Cyberii

IX. Sztuka według polityki

X. Szabla Sarmaty i pamięć historyczna

XI. Agrofobia po komunizmie 

Spis ilustracji

Indeks nazwisk

Summary