Helion


Szczegóły ebooka

Ślady obecności

Ślady obecności


"Ślady obecności" to rezultat zaproszenia, z jakim zwróciliśmy się do badaczy problematyki żydowskiej w dwudziestowiecznej literaturze polskiej. Chodziło nam przede wszystkim o przyjrzenie się tym zjawiskom i tym twórcom, którzy z różnych względów stanowią margines refleksji krytycznoliterackiej, tematom często pomijanym i przemilczanym. Celem "Śladów obecności" jest zatem tyleż wskazanie na istnienie terenów nieodkrytych, co wypełnienianie luki, zwrócenie uwagi na niedostatecznie odczytane współcześnie teksty literackie i ważne zjawiska w dziejach naszej kultury." (ze Wstępu)

WSTĘP

Część I SNY EGZOTYCZNE

Eugenia Prokop-Janiec

Maurycy Szymel: lato 1939

Maria Antosik-Piela

Sen egzotyczny – Anda Eker

Józef Wróbel

Mariana Hemara wrastanie w polskość

Laura Quercioli Mincer

Szlaki asymilacji. Przypadek Urke Nachalnika i Sary Nomberg-Przytyk

Alina Molisak

Syjonizm po polsku, czyli o kilku tekstach Jakuba Appenszlaka

Zuzanna Kołodziejska

Kwestia poprawy sytuacji polskich Żydów w „Wolnym Słowie” Leo Belmonta

 

Część II TRAGARZE PAMIĘCI

Tomasz Żukowski

Władysław Szlengel – ironia a strategia świadectwa

Piotr Krupiński

„Prawując się z milczącym Bogiem”. Mariana Pankowskiego rozrachunki auszwickie

Olga Orzeł-Wargskog

Koń Pana Boga. Układanie biografii

Magdalena Ruta

Tu jest nasza Jerozolima – Jerozolima obłąkanych. O pisarstwie Kalmana Segala

Monika Szabłowska-Zaremba

„Tragarz pamięci” – rzecz o Stanisławie Wygodzkim

Sławomir Buryła

Stanisław Benski – kronikarz „osmalonych”

Barbara Breysach

Autofikcjonalna proza Hanny Krall i Ester Dischereit

Paweł Wolski

Konwencja obozowej inicjacji w prozie Prima Leviego i Tadeusza Borowskiego. Próba paraleli

Katarzyna Sokołowska

Dokumentalność a figuratywność w pamiętnikach dzieci Holokaustu. Uwag kilka

Aleksandra Ubertowska

Kobiece „strategie przetrwania” w piśmiennictwie o Holokauście (z perspektywy literaturoznawcy)

Przemysław Czapliński

Zagłada – niedokończona narracja polskiej nowoczesności

INDEKS NAZWISK