Helion


Szczegóły ebooka

Świat w sąsiedztwie zaświatów. Gustaw Herling-Grudziński, Krystyna Herling-Grudzińska, Jan Lebenstein

Świat w sąsiedztwie zaświatów. Gustaw Herling-Grudziński, Krystyna Herling-Grudzińska, Jan Lebenstein


Świat w sąsiedztwie zaświatów to książka poświęcona życiu i pisarstwu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, która ujmuje jego twórczość w znacznej mierze z perspektywy tzw. korespondencji sztuk, eksponując jednocześnie kategorię „kontekstu wizualnego” oraz ideę „kultury spotkania”. Analizy utworów literackich sąsiadują tu z obszernymi omówieniami ilustracji Lebensteina do opowiadań Herlinga oraz interpretacjami wypowiedzi artystycznych pisarza i jego pierwszej żony Krystyny przeprowadzonymi pod kątem istniejącej między małżonkami relacji. Zawarte tu rozważania osadzone zostały w rozbudowanych kontekstach z zakresu kulturoznawstwa, historii sztuki i komparatystyki interdyscyplinarnej. O oryginalności tej książki decydują przede wszystkim: połączenie sprawności interpretacji literaturoznawczej ze znakomitymi analizami dzieł plastycznych, wyjątkowy sposób ujęcia tematu, ciekawy materiał ilustracyjny oraz istotne poznawcze rezultaty, poszerzające znacznie dotychczasowy obszar zainteresowań „herlingologów”.

"Badaczka od wielu lat zajmuje się życiem i twórczością Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na tyle intensywnie, że w kręgu specjalistów uznawana zaczyna być za „autorytet w zakresie twórczości” tego autora (P. Siemaszko). Jej pierwsza książka poświęcona temu twórcy zyskała wysokie oceny recenzentów, którzy uznali ją za jedną z najlepszych publikacji dotyczących dzieła tego emigracyjnego pisarza (W. Bolecki), proponującą ciekawy punkt widzenia i nowatorską metodologicznie (M. Poprzęcka), odsłaniającą dramatyczne relacje pomiędzy losem i wiarą (S. Sawicki) i ukazującą horyzont metafizyczny tej literatury (Z. Mocarska-Tycowa). W kolejnej, prezentowanej obecnie czytelnikowi, rozprawie zatytułowanej Świat w sąsiedztwie zaświatów – jak zauważają jej recenzenci – na uwagę zasługuje połączenie sprawności interpretacji literaturoznawczej ze znakomitymi analizami dzieł plastycznych (K. Jakowska). Książka ponadto „imponuje rozległością horyzontów” (P. Siemaszko), sytuując rozważania poświęcone życiu i twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego, jego pierwszej żony Krystyny oraz jego przyjaciela Jana Lebensteina „w rozbudowanych kontekstach z zakresu filozofii, religioznawstwa, kulturoznawstwa, historii sztuki i komparatystyki interdyscyplinarnej” (P. Siemaszko). W konsekwencji „na tle (…) prac dotyczących twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego książka p. Bielskiej-Krawczyk rysuje się oryginalnie (…) ze względu na istotne poznawcze rezultaty, poszerzające znacznie dotychczasowy obszar zainteresowań ‘herlingologów’” (Krystyna Jakowska).

Wstęp  
Rozdział I
ŚWIAT WEDŁUG HERLINGA – W STRONĘ SENSU
Rozdział II
ŚWIAT NA GRANICY ŚWIATÓW – W STRONĘ WIELOKULTUROWOŚCI
Rozdział III
ŚWIAT NA ZAKRĘCIE – SYNDROMY SCHYŁKU KULTURY
Rozdział IV
ŚWIAT WIELKICH MIAST – DUCH MIEJSCA CZY MIEJSCE W DUSZY? (STOLICE EUROPEJSKIE W ŚWIECIE WEDŁUG HERLINGA)
Rozdział V
JEDEN CZY DWA ŚWIATY? (PORTRET PODWÓJNY – KRYSTYNA I GUSTAW)
Rozdział VI
BARWY MROCZNEGO ŚWIATA (KOLOROWE PISANIE – „PALETA” HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO)
Rozdział VII
ŚWIATY DWA JAK JEDEN (LEBENSTEIN I GRUDZIŃSKI – KULTURA SPOTKANIA)
Rozdział VIII
ŚWIAT SŁOWA – ŚWIAT OBRAZU (ILUSTRACJE LEBENSTEINA DO OPOWIADAŃ GRUDZIŃSKIEGO)
Rozdział IX
W STRONĘ KOŃCA ŚWIATA? APOKALIPSY LEBENSTEINA – WSPÓŁCZESNE OBRAZOWANIE MITU KOŃCA
Rozdział X
ŚWIAT PISARSKIEJ WYOBRAŹNI. PIETA DELL’ISOLA – TOPIKA I TOPOGRAFIA NIEZWYKŁEJ WYSPY 

Rozdział XI
PRZESTRZEŃ MIĘDZY DWOMA ŚWIATAMI – MISTYCYZM W PROZIE HERLINGA 
Bibliografia 
Nota bibliograficzna 
Indeks nazwisk
Spis ilustracji
Ilustracje