Helion


Szczegóły ebooka

Teka Stańczyka

Teka Stańczyka


Stańczycy w społecznej świadomości występują jako symbol postawy lojalizmu wobec austriackiego zaborcy. Kojarzeni są z grupą rządzącą Galicją w II połowie XIX wieku, której polityczne credo miało się sprowadzać do słynnej frazy „Przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy”. Zapomina się natomiast o tym, że młodzi krakowscy konserwatyści przekonali Polaków do myślenia o narodowej przyszłości w kategoriach realizmu politycznego. Polityczną edukację społeczeństwa polskiego rozpoczęli właśnie Teką Stańczyka.

Obecne pierwsze krytyczne wydanie Teki Stańczyka proponuje powrót do źródeł XIX – wiecznego sporu  o kształt polskiej polityki i obronę interesów narodowych. Teka Stańczyka powstała w okresie tworzenia się w Austrii systemu rządów konstytucyjnych i liberalnych. W jej treści czytelnik znajdzie zatem wątki ideowej konfrontacji między doktryną konserwatywną a liberalną w sferze polityki, religii i kultury. Z tych względów Teka Stańczyka, mimo czasami nieraz trudnej formy przekazu, zasługuje na wnikliwą lekturę.

 

WPROWADZENIE

1. Geneza Teki Stańczyka

2. Znaczenie Teki Stańczyka

 

 

OD WYDAWCY

Nr 1 Stańczyk do Gąski

Nr 2 List Poloniusza (Szambelana)

Nr 3 List Sycyniusza (Trybuna)

Nr 4 List Stańczyka do Gąski

Nr 5 List Brutusika (ex-ministra)

Nr 6 List Liberyusza Bankrutowicza (kandydata do parlamentu)

Nr 7 List Aldony (kobiety politycznej)

Nr 8 Optymowicz (właściciel apteki) do Trwożnickiego (urzędnika

 bankowego)

Nr 9 List Brutusika (ex-ministra)

Nr 10 List Paflagoniusza Tarapacińskiego (Prezesa Rady

Powiatowej w Tarapatowie)

Nr 11 Rozmowa pana Piotra z panem Pawłem

Nr 12 List Napoleona Bałamuckiego (posła sejmikowego) do

 Paflagoniusza Tarapacińskiego (prezesa powiatowego)

Nr 13 List Ignorancyusza (uczonego)

Nr 14 List Sycyniusza (trybuna)

Nr 15List Sprycimira (dziennikarza) do Sycyniusza (trybuna)

Nr 16 List Sycyniusza (trybuna)

Nr 17 List Stańczyka do Gąski

ANEKS

Nr 16 Stańczyk do Gąski

Nr 17 List Kajusa (posła) do Tarapacińskiego (prezesa)

Nr 18 List Labieniusza (plenipotenta) do Tarapacińskiego (prezesa)

Indeks nazwisk