Helion


Szczegóły ebooka

Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji

Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji


Medialność jest znamieniem współczesności. Jeśli Zygmunt Bauman trafnie nazywa naszą epokę „płynną nowoczesnością”, to „płynność” ta obejmuje także – a może przede wszystkim – komunikację społeczną i jej narzędzia, media. Co więcej, z wielu różnych aspektów współczesności media są chyba najbardziej płynne, zarówno zmienne, jak i niedookreślone, trudno uchwytne w konceptualnej analizie, chociaż jako technologie są zreifikowane, uprzedmiotowione. Niemniej, mimo tej zmienności, pewne problemy dzisiejsze wcale nie są takie nowe, a dawne teorie też nie odeszły całkiem do lamusa. Autor książki, socjolog i medioznawca, założyciel i kierownik Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, od czterech dziesięcioleci bada i opisuje przemiany form komunikowania - poczynając od druku i prasy, poprzez radio i telewizję, do mediów nowych i najnowszych aplikacji. W zebranych tekstach przedstawia różnorodne aspekty współczesnej mediamorfozy, zmiany i przyszłość zarówno samej technologii medialnej, jak i praktyk medialnych, w tym dziennikarstwa. Do każdego tekstu pomieszczonego w książce dodano post scriptum, które ilustruje aktualny aspekt omawianego problemu. Czytelnik z pewnością doda do nich napływające zewsząd aktualne informacje. W wartkim nurcie mediów nieustannie i niespodziewanie zdarzają się zawirowania, zatamowania, kaskady. W naszych płynnych czasach najbardziej płynne są właśnie media.

OD AUTORA
WPROWADZENIE
Od prasoznawstwa do medioznawstwa.
Perspektywa naukowego globtrotera
Nauki o mediach i komunikacji społecznej
jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych
I PŁYNNA MEDIALNOOŚĆ
Panta rei, czyli teoria komunikowania wobec wyzwań nowych mediów
Pochwała medioznawstwa, czyli renesans McLuhana
Rwący nurt informacji
Polska łódka, europejskie morza i światowy ocean.
Żeglując ku społeczeństwu globalnej informacji
II MEDIAMORFOZA
Jima Banistera taksonomia mediów
– próba uniwersalnej klasyfikacji medialnej
Perspektywa mediamorfozy jako transformacji systemu mediów
Radiomorfoza w kontekście ewolucji, adaptacji i konwergencji mediów
Książka i czytelnictwo: trwanie i zmiana w erze cyfrowej
Nowe wino w nowym bukłaku – gazeta na iPadzie?
Ontologia Internetu
Internet jako paradoks
III SOCJOMORFOZA
Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy
Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne?
Media jako czynnik zróżnicowania społecznego
Strategia Lizbońska budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego
Komórka w naszej chacie
Pokolenie SMS-u w rozwiniętym społeczeństwie informacyjnym
Od ludzi Turinga do pokolenia sieciaków. Rola narzędzi
informacyjnych i komunikacyjnych w kształtowaniu osobowości społecznej
IV MEDIATYZACJA SFERY PUBLICZNEJ
Wprowadzenie do komunikowania politycznego
Wstęp do wydania polskiego Briana McNaira
Przełamywanie partyjnego monopolu mediów
Władza czy panowanie mediów?
Wolność słowa w obszarze komunikacji społecznej
Lewica a media
Opozycja w cyberprzestrzeni
V NIEBEZPIECZNE MEDIA
Walka i terroryzm w zmediatyzowanym świecie:
nowy paradygmat rozproszonej wojny
Sieć Al-Kaidy, Al-Kaida w sieci
Władcy słów: politycy, media i prawnicy wobec terroryzmu i terrorystów
Terrorwizja. „Wstrząsające” wydarzenia medialne jako element kultury strachu
Dziennikarze i terroryści: rozgłos czy riposta?
Skandal czy spektakl?
Czarny PR – praktyka, historia i teoria. Etyka?
VI DZIENNIKARSTWO NA ROZDROŻU
Poskramianie dziennikarzy. Instrumentarium demokracji dyktatorskiej
Od tabloidów do tabloidyzacji mediów
Dziennikarstwo śledcze: źródła, przecieki, oczyszczalnia ścieków czy czarny PR (zatruta studnia)?
Jak wolne mass media psują demokrację
Etyka i media: między wolnością, odpowiedzialnością i profesjonalizmem
Zarządzanie jakością w dziennikarstwie jako odzyskiwanie
wiarygodności służby publicznej
Komunikowanie jest najważniejsze... w sytuacjach wielkich
kataklizmów, katastrof, krachów i skandali, aktów terrorystycznych
VII EDUKACJA MEDIALNA
Surfowanie czy żeglowanie w cyberprzestrzeni, czyli o wychowaniu
człowieka medialnego i mobilnego homo internetus
Mobilny multikomputer w rękach dziecka, czyli o konieczności
edukacji medialnej
Nowa edukacja medialna w społeczeństwie ryzyka i katastrof
VIII DOKĄD NIESIE NAS WARTKI NURT MEDIÓW?
Quo vadis, media? Gdzie zdążają media masowe?
iPad, czyli dokąd prowadzą nas najnowsze media?
Gizmo czy nasz drugi mózg?
Gazeta – wymierający gatunek. Mane, tekel, fares?
Słowo końcowe
Wykaz prac cytowanych
Indeks nazwisk