Helion


Szczegóły ebooka

Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku

Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku


Fragmenty recenzji:

“Autorka nie tylko dzięki odrębności swojego widzenia, ale przede wszystkim poprzez dążenie do pełnego ukazania doświadczeń człowieczego losu odzwierciedlonych w micie Judasza odkrywczo przeanalizowała teksty, uniknęła uproszczonych schematów interpretacyjnych, daleko jej do powleczonych platyną literaturoznawczej rutyny ustalonych raz na zawsze sądów”. [prof. dr hab. Z. Trzaskowski]

„Na zdecydowaną pochwałę zasługuje sięgnięcie po teksty stosunkowo mniej niż Huelle promowanych literatów: Henryka Panasa, Krzysztofa Jednachowskiego, Mirosława P. Jabłońskiego. Jak podkreślał czołowy przedstawiciel nowego historycyzmu, Stephan Greenblatt, o kulturze danego okresu bardziej miarodajnie świadczy dorobek pisarzy nie najgłośniejszych”. [prof. dr hab. D. Heck]

Wstęp . 9
Status quaestionis . 17
Rozdział 1
Apostoł – heretyk. Od zwątpienia do ateizmu na przykładzie tytułowej postaci z powieści Henryka Panasa . 23
Biogram Aeneasza . 50
Zdrada . 54
Wiara i niewiara . 57
Jezus i Dwunastu . 62
Paulus . 66
Rozdział 2
Judasz – męczennik wiary. O posłannictwie we współczesnym apokryfie autorstwa Krzysztofa Jednachowskiego . 73
Dojrzewanie do posłannictwa . 77
Przeznaczenie Judasza . 83
Pozorna śmierć bohatera . 89
Odkrywając tajemnicę boskich znaków… . 97
Sny . 98
Rzeczy materialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Tajemnicze postaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Zjawiska astronomiczne . 112
Rozdział 3
Wierny sługa proroka Eliasza. O Aleksandrze-Szymonie, który stał się Judaszem… . 117
Rozdział 4
Wszyscyśmy bracia Judasze . 155
Ofiary „choroby drutów kolczastych” . 156
Judasz w umarłym świecie PRL . 173
Czasy pełne Judaszów . 184
Albert . 191
Partyzanci . 198
Judasze wśród władz . 200
Rozdział 5
Kolejne upadłości, czyli o chaotycznym świecie Judasza . 203
Rozprawa z polską religijnością w dziele Pawła Huellego . 203
Apostołowie przyszłości . 208
Judasz z niebieskim balonikiem . 210
Poszukiwanie Jezusa . 212
(Nie)istnienie Judasza w powieści Mirosława P. Jabłońskiego . 214
Judasz wykreowany . 221
Zamiast Zbawiciela . 226
Judasz a futurologia . 230
Zakończenie . 233
Wykaz dzieł cytowanych . 239
Aneksy . 247