Helion


Szczegóły ebooka

Moda językowa na zapożyczenia angielskie w prasie kobiecej

Moda językowa na zapożyczenia angielskie w prasie kobiecej


Celem publikacji jest ukazanie mody językowej na zapożyczenia angielskie jako zjawiska wieloaspektowego, na podstawie anglicyzmów wyekscerpowanych z wybranych czasopism należących do prasy kobiecej.

I. Wstęp . 9
II. Zagadnienia teoretyczne . 11
1. Zjawisko amerykanizacji polskiej kultury i polszczyzny . 11
2. Klasyfikacja zapożyczeń angielskich . 15
3. Moda językowa . 21
4. Prasa kobieca . 28
III. Charakterystyka źródeł . 33
1. Dwutygodniki . 33
2. Miesięczniki . 37
IV. Interpretacja materiału językowego . 47
1. Zasady ekscerpcji materiału . 47
2. Założenia interpretacyjne . 47
3. Pole tematyczne . 49
4. Pola tematyczne zapożyczeń angielskich w polszczyźnie . 51
5. Moda odzieżowa . 54
5.1. Świat fashion . 58
5.2. Wygląd zewnętrzny . 84
5.3. Nazwy ubrań . 102
5.4. Nazwy obuwia i torebek . 121
5.5. Style . 130
5.6. Podsumowanie . 141
6. Uroda i zdrowie . 144
6.1. Uroda . 145
6.1.1. Pielęgnacja twarzy i ciała . 150
6.1.2. Makijaż . 162
6.1.3. Pielęgnacja i stylizacja włosów . 172
6.1.4. Wizerunek ciała . 175
6.1.5. Medycyna estetyczna . 180
6.2. Zdrowie . 189
6.2.1. Dieta . 192
6.2.2. Aktywność fizyczna . 194
6.3. Podsumowanie . 204
7. Nazwy kolorów . 206
8. Media i show-biznes . 220
8.1. Gwiazdy i celebryci . 220
8.2. Internet i media społecznościowe . 238
8.3. Podsumowanie . 248
9. Inne pola tematyczne . 249
9.1. Życie zawodowe . 249
9.2. Kultura . 251
9.3. Kulinaria . 252
9.4. Stosunki międzyludzkie . 262
10. Ocena anglicyzmów przez pryzmat kryteriów poprawności językowej . 269
11. Profesjolekt czy mediolekt? Język prasy czy język w prasie? (próba charakterystyki) . 291
V. Zakończenie . 309
VI. Słownik zapożyczeń angielskich . 317
Wykaz skrótów tytułów czasopism i źródeł leksykograficznych . 470
Bibliografia . 471