Helion


Szczegóły ebooka

Wybór pism estetycznych (Henryk Struve)

Wybór pism estetycznych (Henryk Struve)


Henryk Struve – filozof i estetyk, jedna z najbarwniejszych postaci nauki polskiej II połowy XIX wieku, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jednocześnie wzięty krytyk sztuki i teatroman, dziś pamiętany jest przede wszystkim jako przeciwnik Witkiewicza, wielki przegrany w dyskusji na temat sztuki nowoczesnej. Brak XX-wiecznych przedruków jego prac właściwie skazał go na zapomnienie. Nowy wybór studiów estetycznych, przygotowanyprzez Jolantę Sztachelską, w którym znalazły się m.in. nieprzedrukowywane od XIX-wiecznych pierwodruków studia na temat estetyki i symboliki barw, roli brzydoty w sztuce czy znakomite studium o charakterze Hamleta oraz – przypominane stosunkowo najczęściej – analizy malarstwa Matejki i Gierymskiego, ma szansę przywrócić go naszej pamięci i być może po raz pierwszy pozwoli go przeczytać tak, jak na to zasługuje.

Jolanta Sztachelska, Henryk Struve – estetyk doby
przejściowej. VII
WYBÓR PI SM ESTET YCZNYCH
HENRYKA STR UVEGO
1
Miejsce sztuki
Sztuka, religia i filozofia
2
Sztuka i piękno
Sztuka i piękno. Wstęp
Objawy piękna
Prawda i ideał w sztuce
Sztuka i społeczeństwo
O twórczości
O poczuciu piękna przyrody
3
Estetyka
Estetyka
O estetycznym wychowaniu kobiety
Estetyka barw
4
Malarstwo
Przegląd Artystyczny: Obrazy Aleksandra Gierymskiego
Przegląd Artystyczny: Wystawa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
w Królestwie Polskim
Przegląd Artystyczny: Obraz Matejki Bitwa pod Grunwaldem
Rafael. Jego rozwój artystyczny i znaczenie w dziejach sztuki pięknej
5
Teatr i literatura
O teatrze i jego znaczeniu dla życia społecznego
Charakterystyka Hamleta i jego przedstawienie przez Królikowskiego
i R ossiego na scenie warszawskiej
J.I. Kraszewski w stosunku do filozoficznych dążności swego czasu
Ideały twórczości poetyckiej Schillera oraz poezji romantycznej polskiej
Przedmiot i metoda historii literatury polskiej
6
Wobec ws półczesności
Sztuka dla sztuki
Krytyka i krytycy
Szpetne w sztukach pięknych
Indywidualizm i przedmiotowość w sztuce. Talent i szkoła
Dyletantyzm i krytyka
Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa H. Struvego z zakresu estetyki