Helion


Szczegóły ebooka

Wybór pism estetycznych (Jan Białostocki)

Wybór pism estetycznych (Jan Białostocki)


/Alicja Kuczyńska, /Jan Białostocki.

Powiązania estetyki i historii sztuki. Od ikonologii klasycznej do "ikonologii krytycznej"

 

WYBÓR PISM ESTETYCZNYCH JANA BIAŁOSTOCKIEGO

 

1. METODY BADAŃ NAD SZTUKĄ

Rozkwit i kryzys dyscypliny

Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką

 

2. IDEA I OBRAZ

Symbole i obrazy

Obraz i znak

Temat ramowy i obraz archetypiczny: psychologia i ikonografia

Okno i oko. Realizm i symbolika refleksów światła w sztuce Diirera i jego poprzedników

Symbolika van Gogha

 Lot nad kukułczym gniazdem: kompozycja i symbolika

 

3. INTERPRETACJE SZTUKI RENESANSU

Artyści renesansu jako medytujący filozofowie

Spory o perspektywę

Pojęcie natury w teorii sztuki renesansu

Potęga piękna. O utopijnej idei L.B. Albertiego

"Chłopska melancholia" Albrechta Durera

 

4. KATEGORIA STYLU

Styl i /modus /w sztukach plastycznych

Kształt czasu. Kryzys pojęcia stylu i teoria Kublera

"Barok": styl, epoka, postawa

 Wskazówki bibliograficzne